لیست Emerald:Marketing Intelligence & Planning

مقاله انگلیسی با ترجمه بازاریابی افراد تأثیرگذار در رسانه های اجتماعی و اینستافیمس (افراد معروف اینستاگرام)

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 14  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 22   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 27000   تومان

مشاهده جزییات