اطلاعیه

لیست emerald:International Journal of Bank Marketing

مقاله انگلیسی با ترجمه بازاریابی رابطه ای آنلاین و وفاداری مشتری: دیدگاه تئوری سیگنالینگ

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه امرالد
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 16  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   21 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  21000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر سبک شناختی ، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزشهای فرهنگی در پذیرش بیمه اسلامی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 16 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده28000 تومان

مشاهده جزییات