اطلاعیه

لیست American Accounting Association

مقاله انگلیسی با ترجمه حسابرسی های کنترل داخلی اجباری، اصلاحات حسابرسی، و کیفیت گزارشگری مالی: شواهدی از چین

مقالات ترجمه شده 2022

  • سال نشر: 2022
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 24 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  69000 تومان

مشاهده جزییات