لیست مقالات 2017 مدیریت بدون ترجمه

مقاله انگلیسی استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی

دانلود مقالات انگلیسی سال 2017

کد مقاله: H233 تعداد صفحه انگلیسی:  21 سال نشر: 2017 عنوان فارسی: مقاله انگلیسی حسابداری 2017 : استراتژی کسب و کار و حسابداری مدیریت در پاسخ به خطرات تغییرات محیطی و عدم اطمینان نظارتی عنوان انگلیسی: Business strategies and management accounting in response to climate change risk exposure and regulatory uncertainty

مشاهده جزییات