اطلاعیه

مقاله انگلیسی تاثیر عملکرد مدیریت ریسک بر تصمیم گیری سازمانی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۷ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:  M631

سال نشر: ۲۰۱۷

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The British Accounting Review

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۷ :  چگونه عملکرد مدیریت ریسک شرکت،  تصمیم گیری سازمانی را تحت تاثیر قرارمی دهد مطالعه میدانی بزرگ شرکت نفت و گاز جهانی

عنوان انگلیسی:

How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization e A field study of a large, global oil and gas company

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M631)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در طی دهه ها مدیریت ریسک یک شاخه بوده است. با این حال، سازمانها به تازگی شروع به معرفی یک عملکرد جداگانه ی خطر مدیریتی کرده اند.ریسک این مطالعه بررسی تاثیرخطر انتقال عملکرد مدیریتی در طول زمان در شرکتها است ما از یک مطالعه ی موردی تاریخی که توسط نظریه ی اجتماعی در مورد چگونگی تاثیر دیگران برای بررسی این پدیده  ایجاد شده است, استفاده کردیم .یافته ها نشان می دهد که ساخت و ساز تکنولوژیهای خطرناک در طول زمان تغییری در مدیریت ریسک شرکت ها ایجاد می کنند و بر تصمیم گیری تاثیر می گذارند.دو فرآیند تاثیری در عملکرد مدیریت خطر شرکت ها مورد استفاده قرار گرفته است :فروش ایده های جدید و مدیریت دانش در سراسر مرزها. در فرایند اول، عملکرد مدیریت ریسک شرکتها به صورت عمودی بر تصمیمات مدیریتی ارشد در خصوص پذیرش فن آوری های جدید مدیریت ریسک تاثیر می گذارد. در فرایند دوم، عملکرد مدیریت ریسک شرکتها به صورت افقی بر تصمیم گیرندگان برای استفاده از دانش ریسک در فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر می گذارد .به لحاظ تئوری , یافته های ما به درک ما ,از چگونگی عملکرد مدیریت ریسک شرکت و تاثیر آن در فرآیند تصمیم گیری سازمانی در طول زمان تاثیر می گذارد.

Abstract

Risk management has been a discipline for decades. However, organizations have only recently begun to introduce a separate enterprise risk management (ERM) function. The aim of this study is to examine the transformation of the ERM function’s influence in a company over time. We use a historical case study informed by social theory on how to influence others to investigate this phenomenon. The findings show that the construction of risk technologies over time triggers a change in the ERM function’s influence on decision-making. Two processes of influence are used by the ERM function: selling new ideas and managing knowledge across boundaries. In the first process, the ERM function attempts to vertically influence top management’s decisions regarding acceptance of new risk management technologies. In the second process, the ERM function attempts to horizontally influence decision makers to use risk knowledge in decision processes. Theoretically, our findings contribute to our understanding of how the ERM function influences decision-making in organizations over time.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات انگلیسی ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده تصمیم گیری سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت ریسک