اطلاعیه

میزان رضایت مندی دانشجویان دختر از برگزاری مسابقات هفته در دانشگاه

کد محصول VR10

تعداد صفحات: ۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق    ۱

۱-۱      مقدمه    ۲

۲-۱ بیان مساله    ۲

۳-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۳

۴-۱ اهداف پژوهش        ۳

۱-۴-۱ هدف کلی          ۳

۲-۴-۱ اهداف ویژه        ۳

۵-۱ فرضیات تحقیق       ۴

۶-۱ سوال پژوهشی         ۵

۷-۱ محدودیت های تحقیق          ۷

۱-۷-۱ قابل کنترل          ۷

۲-۷-۱ خارج از کنترل    ۷

۸-۱ واژه ها و اصطلاحات تحقیق ۷

فصل ۲- پیشینه تحقیق     ۹

۱-۲ مقدمه:        ۱۰

۲-۲ پیشینه تحقیق           ۱۰

فصل ۳- روش تحقیق      ۱۲

۱-۳ مقدمه         ۱۳

۲-۳ روش تحقیق            ۱۳

۳-۳ جامعه آماری           ۱۴

۴-۳ جمعیت نمونه «نمونه آماری» ۱۴

۵-۳ متغیرهای تحقیق      ۱۴

۱-۵-۳ متغیر وابسته:        ۱۴

۲-۵-۳ متغیر مداخله گر:  ۱۴

۶-۳ مطالعه مقدماتی        ۱۴

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری         ۱۵

۱-۴ مقدمه         ۱۶

۲-۴ مشخصات آزمودنیها            ۱۶

۳-۴ توصیف سوالهای اختصاصی پرسشنامه            ۱۹

۱-۴-۴ آزمون فرضیه اول ۲۴

۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوم            ۲۵

۳-۴-۴ آزمون فرضیه سوم           ۲۵

۴-۴-۴ آزمون فرضیه ۴   ۲۶

۵-۴-۴  آزمون فرضیه ۵  ۲۶

۶-۴-۴ آزمون فرضیه ۶   ۲۷

۷-۴-۴  آزمون فرضیه ۷  ۲۷

۸-۴-۴ آزمون فرضیه ۸   ۲۸

۹-۴-۴ آزمون فرضیه نهم            ۲۸

۱۰-۴-۴ آزمون فرضیه دهم         ۲۹

۱۱-۴-۴ آزمون فرضیه یازدهم     ۲۹

۱۲-۴-۴ آزمون فرضیه دوازدهم   ۳۰

فصل ۵- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق        ۳۱

۱-۵ مقدمه:        ۳۲

۲-۵ بحث و نتیجه گیری  ۳۲

۳-۵ محدودیتهای پژوهش           ۳۴

۴-۵ پیشنهادات   ۳۴

۵-۵ خلاصه تحقیق         ۳۵

منابع و مآخذ      ۳۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.