پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR9- مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

کد محصول VR9

فایل WORD

100 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
فرضیات تحقیق 8
محدودیت¬های تحقیق 9
واژه¬ها و اصطلاحات 9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه 12
تعریف توجّه 12
تاریخچۀ توجّه 13
نظریه¬های توجّه 14
کانون توجّه 19
شیوه¬های توجّه 19
ویژگی¬های توجّه 20 
هوشیاری و توجّه 21
توجّه¬ انتخابی 22
توجّه و سطح مهارت 22
رابطه توجّه و سطح مهارت 22
رابطۀ توجه و اجرا 23
دستورالعمل¬های آموزشی و توجّه 24
تصویرسازی ذهنی چیست 25
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی 26
انواع تصویرسازی ذهنی 26
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن 29
نظریه¬های تصویرسازی ذهنی 31
شیوه¬های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی 38
کاربردهای تصویرسازی ذهنی 39
افزایش مهارت¬های روان¬شناختی 39
تحقیقات مربوط به توجّه 41
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی 53
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه 62
نتیجه¬گیری 64
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 67
روش تحقیق 67
جامعه و نمونۀ آماری 67
متغیّرهای تحقیق 67
ابزار اندازه¬گیری و روش جمع¬آوری اطلاعات 68 
روش اجرای تحقیق 72
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته¬های تحقیق

فصل چهارم:
مقدمه 77
توصیف داده¬ها 78
آزمون فرضیۀهای آماری 80
فرضیۀ اول 80
فرضیۀ دوم 81
فرضیۀ سوم 82
فرضیۀ چهارم 83
فرضیۀ پنجم 84
فرضیۀ ششم 85
فصل پنچم: بحث ونتیجه¬گیری
مقدمه 87
نتایج تحقیق 87
بحث ونتیجه¬گیری داده¬های تحقیق 88
پیشنهادات پژوهشی 91
پیشنهادات آموزشی 91
فهرست جداول:
جدول 1-3 : نوع فعالیت¬های گروه¬های سه¬گانه پژوهش 73
جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق 74
جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی 78
جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
فراگیری 80
جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری 81
جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش¬آزمون از پس¬آزمون گروه¬های سه¬گانه 82
جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در 
مرحلۀ یادداری 83
جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در 
مرحلۀ یادداری 84
جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس¬آزمون از آزمون یادداری گروه¬های سه¬گانه 85
فهرست نمودارها :
نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه 79
نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه 79
نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ 
فراگیری 80
نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
یادداری 81
نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری 82
نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
یادداری 83
نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش¬آزمون و پس¬آزمون در تکلیف ردیابی 84
نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس¬آزمون و ¬آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 85
فهرست شکل¬ها:
شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری¬های مختلف تک¬کانالی 16
شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن¬ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و 
همکاران 1984 18
شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم¬افزار با امکانات مربوط 69
شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی¬ها 69
شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده 70
شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) 70
شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن. 71
شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به¬دست آمده در نرم¬افزا. 71
شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب¬سنج. 72

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید