اطلاعیه

تاثیر تغییر شکل پلاستیکی شدید بر ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵

کد محصول MV2

تعداد صفحات: ۷۴ صفحه فایلWORD

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده

    آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵ یک آلیاژ پیر سخت شونده Al-Zn-Mg-Cu است که بطور گسترده ای در صنعت هوافضا کاربرد دارد. راههای مختلفی از جمله پیر سختی و عملیات ترمومکانیکال برای بالا بردن استحکام این آلیاژ وجود دارد. یکی از راههای موثر برای افزایش خواص مکانیکی ایجاد دانه های شدیداً ریز می باشد. اخیراً نشان داده شده است که تغییر شکل پلاستیک شدید یک تکنیک مناسب برای ایجاد ساختار نانو در مواد و آلیاژهای مختلف است که خواص مکانیکی و فیزیکی خوبی را به علت ساختار نانو ایجاد می کند.

واژه های کلیدی: آلومینیوم ۷۰۷۵، تغییر شکل پلاستیک شدید، ساختار نانو، خواص فیزیکی، خواص مکانیکی

فصل اول: مقدمه             ۲

فصل دوم: آلومینیوم و آلیاژهای آن           ۴

۲-۱ مقدمه         ۴

۲-۲ آلیاژهای عملیات حرارتی شونده آلومینیوم     ۵

۲-۳ آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵            ۵

فصل سوم: تغییرشکل پلاستیک شدید       ۷

۳-۱ مقدمه         ۷

۳-۲ روش تغییر شکل پلاستیک شدید و آثار آن بر خواص مکانیکی و فیزیکی         ۷

۳-۳ انواع پروسه های SPD         ۱۰

۳-۳-۱پرسکاری در کانال های زاویه دار همسان (ECAP)  ۱۰

۳-۳-۱-۱ پروسه ECAP معمولی ۱۰

۳-۳-۱-۲ پروسه ECAP پیشرفته ۱۳

۳-۳-۲ پروسه اتصال نورد تجمعی (ARB )           ۱۷

۳-۳-۳ پروسه پیچیش با فشار بالا ( HPT )           ۱۹

۳-۳-۴ پروسه های دیگر ۲۲

۳-۳ خواص فلزات SPD شده     ۲۸

۳-۴ فاکتورهای موثر برروی ساختارهای ایجاد شده در حین فرآیند شکل پلاستیکی شدید      ۳۴

۳-۴-۱ دما        ۳۵

۳-۴-۲ مقدار کرنش       ۳۵

۳-۴-۳ نرخ کرنش         ۳۵

۳-۴-۴ ترکیب شیمیایی  ۳۶

۳-۴-۵ ریز ساختار اولیه  ۳۶

۳-۴-۶ فشار      ۳۶

۳-۵ برخی مکانیزم های پیشنهادی توسط محققان مختلف برای تغییر شکل پلاستیک شدید     ۳۷

۳-۵-۱ مکانیزم تغییر شکل دوقلویی و مرزذانه های نامتعادل ۳۷

۳-۵-۲ مکانیزم تقابل نابجایی ها و مرزدانه            ۳۷

۳-۵-۳ مکانیزم دوقلویی مکانیکی شدن کریستال ها            ۳۸

فصل چهارم: اثر عوامل موثر برSPD روی ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم ۷۰۷۵       ۴۰

مقدمه    ۴۰

۴-۱اثردما          ۴۰

۴-۱-۱ افزایش دانسیته نابجایی در پروسه و اثر هال-پچ       ۴۰

۴-۱-۲ اثر دما روی پارامترهای موثر بر SPD        ۴۱

۴-۱-۲-۱اثر روی رسوبات          ۴۱

۴-۱-۲-۲ اثر روی ریز ساختار     ۴۱

۴-۱-۲-۳ اثر روی سوپرپلاستیسیته           ۴۲

۴-۱-۲-۴ اثر روی سختی           ۴۲

۴-۲ اثر عناصر آلیاژی    ۴۳

۴-۲-۱ سیلیسیم  ۴۳

۴-۲-۲ اثر مختلف منیزیم و روی  ۴۳

۴-۳ اثر نرخ کرنش        ۴۳

فصل پنجم: اثر SPD روی خواص مکانیکی اندازه دانه و میکرو کرنش و دانسیته نابجایی آلیا‍ژ آلومینیم ۷۰۷۵   ۴۶

مقدمه    ۴۶

۵-۱ خواص مکانیکی     ۴۶

۵-۲ اندازه دانه میکروکرنش        ۴۸

۵-۳ دانسیته نابجایی        ۵۲

نتیجه گیری        ۵۴

منابع      ۵۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.