اطلاعیه

ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه ای هال در نمونه ای از دستیاران شاغل در بیمارستان ها

کد محصول:mo236

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل وورد

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱- مقدمه
۲- اهداف اصلی طرح
۳- اهداف فرعی طرح
۴- اهداف کاربردی طرح
۵- سوالات (با توجه به اهداف طرح)
فصل دوم: سابقه طرح و بررسی متون
۱-سابقه ارزیابی رفتار حرفه¬ای
۱-۲- سنجش رفتار حرفه ای به عنوان بخشی از عملکرد بالینی
۱-۳-سنجش رفتار حرفه ای به عنوان یک موضوع مجزا
۱-۴- سنجش اجزای رفتار حرفه‌ای
۱-۵- ارزیابی خود
فصل سوم: ارزیابی روایی و پایایی و انطباق فرهنگی نسخه فارسی مقیاس رفتار حرفه‌ای هال
۱-نوع و روش تحقیق
۲-روش اجرا
۳-شیوه اجرا
۴-ارزیابی پایایی
۵-ارزیابی روایی
۶-مشخصات ابزار جمع آوری اطلاعات و نحوه جمع آوری آن
۷-روش محاسبه حجم نمونه، تعداد آن
۸- روش تجزیه و تحلیل داده ها
۹-ملاحظات اخلاقی
۱۰-محدودیتهای اجرایی طرح وروش کاهش آنها
فصل چهارم: نتایج
۱-ترجمه و آماده¬سازی نسخه فارسی مقیاس HPS- 25 سوالی
۲-آزمودنی¬ها
۳-نتایج مربوط به ارزیابی بیماران
۴- همخوانی درونی ابزار
۵-پایایی ابزار
۶-روایی ابزار
۷- قابلیت اجرا
۸- بررسی خصوصیات متغیر دموگرافیک با نمره پرسشنامه رفتار حرفه¬ای
۹-بحث
۱۰-ترجمه و آماده¬سازی ابزار
۱۱-همخوانی درونی
۱۲-پایایی ابزار
۱۳-روایی ابزار
۱۴-قابلیت اجرا
۱۵-محدودیت ها
۱۶-نتیجه¬گیری
فهرست منابع و مراجع
ضمیمه ۱: نسخه فارسی پرسشنامه هال
ضمیمه ۲: نسخه انگلیسی پرسشنامه هال
مقدمه
واژه رفتار حرفه‌ای از ریشه لاتین professus به معنی اعلام آشکار است که در گذشته در مورد اعلام علنی عقاید و باورهای مذهبی به کار می‌رفته است. این واژه به معنی رعایت موازین مشخصی است که برای صاحبان حرفی مانند روحانیان، وکلا و پزشکان در زمان انجام امور حرفه‌ای مطرح می‌گردد [۱]. علیرغم نقش مشخص رفتار حرفه‌ای در رشته پزشکی اما توصیف آن همواره مبهم بوده است [۵-۲]. یکی از نمونه‌های کامل تعریف رفتار حرفه ای نتیجه تلاش مشترک بورد تخصصی داخلی آمریکا، فدراسیون طب داخلی اروپا و کالج پزشکان آمریکا است که تحت عنوان “منشور رفتار حرفه‌ای در پزشکی” (Charter on medical professionalism) شناخته می‌شود. این منشور سه اصل رفاه بیماران، اتونومی بیماران و عدالت اجتماعی را مبنا قرار داده و براین اساس ده مسئولیت را برای پزشکان تعریف نموده است. محققان دیگری ارزش‌های انسانی شناخته شده مانند احترام به دیگران و همدلی را به معیارهای رفتار حرفه ای افزوده‌اند. به عبارت دیگر به جنبه‌های روابط بین فردی رفتار حرفه‌ای نیز اهمیت داده‌اند [۶].
رعایت اصول رفتار حرفه‌ای علاوه بر بهبود کیفیت مراقبت از بیماران موجب افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات نیز می شود [۷].
در سال‌های اخیر رفتار حرفه‌ای نقش برجسته ای در آموزش پزشکی پیدا کرده است بطوریکه سازمان نظام اعتبار بخشی به آموزش پزشکی(ACGME)، رفتار حرفه ای را به عنوان یکی از شش قابلیت اصلی برای پزشکان مطرح نموده که باید در طی سال‌های تحصیل آنرا به دست آورند [۸].
رفتار حرفه ای یکی از موضوعات مورد علاقه گروهها و محققان حرفه ای بوده است. این علاقه به رفتار حرفه ای به خاطر دو عامل است که دلالت بر عدم توافق و سازگاری دارد. اولین عامل، کاربرد هر روزه “واژه حرفه¬ای” است. به عنوان مثال این واژه می تواند به صورت ترکیبی مثل “شخص حرفه ای” به کار رود که این شخص به خاطر حرفه اش مورد احترام قرار گرفته و یا می تواند به عنوان یک کارمند تمام وقت استخدام شود. البته استفاده عامیانه از این واژه تمام ابعاد رفتار حرفه ای را نشان نمی دهد. تعریف عبارتها مشخص می کند که اولین عامل، در سازگاری با رفتار حرفه ای است. حرفه (Profession) عبارت است از یک شغلی که مسئول آن یک دانش عمومی که به طور نظام یافته انباشته شده را خلق کرده، یا به طور واضح و صریح از آن در حل مسایلی که در برخورد با ارباب رجوعهای منفرد یا گروهی به وجود می آید استفاده می کند. در حالی که ولمر و میلز واژه رفتار حرفه ای را به صورت زیر تعریف می کنند:
یک ایدئولوژی و فعالیت های مرتبط با آن که می تواند در تعداد زیاد و متفاوت از گروههای شغلی دیده شود که امید حرفه ای بودن را دارند
عنصر دوم که دلالت بر عدم وجود توافق و سازگاری دارد نگاه متضاد کسی است که حق دارد دیگران را حرفه ای بخواند. عقیده سران گروهها در مورد اینکه چه ملزوماتی لازم است تا یک گروه، حرفه ای خوانده شود با هم تفاوت دارد. افراد حرفه ای سنتی ادعا دارند که گروههای جویای نام معیارهای رفتار حرفه ای را به طور کامل ندارند. به عقیده آنها آدم حرفه ای به افرادی که در یک گروه جویای نام قرار دارند اطلاق نمی شود.
گروههایی که تلاش می کنند تا به عنوان حرفه ای شناخته شوند می گویند رفتار حرفه ای یک چیز دو وجهی نیست که یا وجود داشته باشد و یا وجود نداشته باشد. رفتار حرفه ای ماهیت پیوسته دارد که زمانی که مشخصه های حرفه ای بودن وجود داشته باشد، تحقق پیدا می کند.
مقاومت گروههای سنتی در مورد نسبت دادن واژه حرفه ای به گروههای جدید به خاطر رقابت موجود در شهرت، قدرت و پول است. حرفه ای بودن حق قانونی یک گروه محدود در جامعه نیست. انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرن بیستم باعث ازدیاد گروههای حرفه ای شده است.
این حق که چیزی حرفه ای خوانده شود را می توان به وسیله یک الگوی جدید در مورد وضعیت حرفه ای به صورت یک فرآیند پویای پیوسته حل کرد. هر شغلی بین دو حالت قرار می گیرد، یکی حالت کاملاً حرفه ای است که در آن تمام مشخصات یک رفتار حرفه ای در آن شغل وجود دارد و دیگری حالت کاملاً غیر حرفه ای.
پس با این اوصاف وضعیت حرفه ای یک شغل به صورت کیفی در خواهد آمد. حال اینکه یک گروه چقدر حرفه ای است بستگی به مشخصه هایی از رفتار حرفه ای دارد که آن گروه مشخصه ها را دارا هست. رفتار حرفه ای دارای یک تاریخچه طولانی بوده و این تاریخ از زمانی شروع شده که مشاغل مختلف قوانین خود را در جامعه وضع نمودند. پزشکی، حقوق و الهیات جزء حرفه های قدیمی اند که دارای زمینه های خاصی از دانش اند که نیاز به آنها در سطح جامعه حس می شود. این گروهها دارای دو ویژگی شاخص از یک حرفه هستند، یکی اینکه هر کدام بر پایه دانش و علم هستند و دیگر اینکه به جامعه خدمت رسانی می کنند.
گروههای شغلی همانطور که وضعیت حرفه ای خود را بهبود می بخشند باید مراحلی را طی کنند که البته اگرچه این مراحل ممکن است دقیقاً رو به پیشرفت نباشند اما در حالت کلی وضعیت آن شغل را به سمت حرفه ای شدن هدایت می کنند. این گروهها ابتدا یک کار تمام وقت را شروع کرده و سپس یک اسم منحصر به فرد برای آن انتخاب می کنند. در مرحله بعد کانونهای دولتی تشکیل شده که توسط تحصیلات آموزشهای دانشگاهی، جهت یافته شده است. سپس این مراحل با دریافت یک سری مجوزها، استانداردها، ضوابط اخلاقی و همچنین جلب پشتیبانی از نهادهای سیاسی و بهبود کیفیت کار ارایه شده، ادامه پیدا می کند. مشاغل کلاسیک قبل از تشکیل کانونهای دولتی شروع به برگزاری آموزشهای دانشگاهی می کنند و بعضی از مشاغل نیز بر عکس عمل می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.