اطلاعیه

ایمنی در معادن زغال سنگ

کد محصول MDN128

تعداد صفحات: ۱۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

 • چکیده
 • مقدمه
 • فصل اول ـ آشنـایی بـا زغال سنگ و بـررسی اهمیت آن در بـازار و جهان
 • آشنایی
 • چگونگی تجمع مواد گیاهی
 • چگونگی تبدیل مواد گیاهی به زغال
 • مشخصات زغال
 • خاکستر
 • مواد فرار
 • ارزش حرارتی
 • خواص کک دهی
 • انواع زغال سنگ
 • آشنایی با زغال سنگ و مسائل آن
 • اهمیت زغال و مقایسه آن با سایر منابع انرژی
 • تکنولوژی های بهره برداری از زغال سنگ
 • تاریخچه زغال سنگ در ایران
 • زمین شناسی زغال سنگ در ایران
 • مقدار ذخایر زغالی ایران
 • منابع و ذخایر زغال سنگ ایران
 • نهشته های زغال سنگ جهان
 • فصل دوم ـ حادثه و تحلیل آن
 • حادثه از دیدگاه قانون
 • حادثه از دیدگاه ایمنی
 • طبقه بندی حوادث در معادن زغال سنگ
 • جمع حادثه ساز و پیشگیری به عمل آورده
 • ایمنی در معادن زغال سنگ ایران چگونه است ؟
 • شرح حوادثی که در معادن کرمان ( معدن باب نیزو ) منجر به کشته شدن چند نفر شده و توضیح علل حوادث
 • گزارش حادثه ۲۸/۵/۱۳۷۲ کارگاه ۵۷ تونل ۱ معدن باب نیزو
 • مشخصات کارگاه ۷۷ در لایه ۱۶
 • پیشنهاد مناسب جهت کاهش میزان حوادث
 • عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب گروه سنی می شود.
 • عواملی که باعث خطر وقوع حادثه در معدنکاران بر حسب سابقه کار می شود
 • عوامـلی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش ندیده می شود
 • عـواملی که بـاعث خـطر وقوع حادثه در معدنکاران آمـوزش دیده می شود
 • عواملی که باعث تقلیل وقوع حادثه می شود
 • فصل سوم ـ تکنیک ایمنی در معدن زغال
 • مسائل کلی مربوط به حفاظت کار و مقررات ایمنی
 • خدمات مقررات ایمنی در معدن
 • وظایف اصلی معاون مهندس کل
 • حمل و نقل افراد در طول گالری های معدنی
 • مقررات ایمنی به هنگام انتقال افراد در گالری های افقی
 • فصل چهارم ـ قوانین ایمنی در معادن زغال سنگ
 • سرویس کنترل و مراقبت
 • باز کردن مناطقی که در آنها آتش سوزی خاموش شده
 • نظم و ترتیب کارهای منطقه آتش سوزی
 • پرسنل کارهای انفجاری
 • مواد انفجاری مورد استفاده
 • رساندن مواد منفجره به محل کار
 • فصل پنجم ـ خطرات و عوامل مخرب و زیان بار در معادن
 • آشنایی
 • خطرات برق
 • سیستم حمل و نقل
 • خطرات معدن کاری
 • خطرات ماشین آلات
 • سر و صدا در معادن
 • گاز رادون در معادن
 • آشنایی
 • پیدایش
 • خطرات رادون
 • واحدهای اندازه گیری
 • آتشباری
 • آشنایی
 • آتشباری در سنگ
 • آتشباری در زغال
 • آتش گرفتن گاز متان
 • منابع آتش
 • انفجار گرد زغال
 • خودسوزی
 • سایر خطرات معادن زیر زمینی زغال
 • کنترل طبقات
 • ماشین آلات
 • ایمن سازی حمل بار
 • حمل و نقل افراد
 • پیاده رفتن افراد
 • فصل ششم ـ راه های پیشگیری از وقوع خطرات و حوادث در معادن
 • پیش گیری و خاموش کردن آتش سوزی معدن
 • قواعد کلی
 • پیش گیری از بروز آتش سوزی های زیر زمینی به علت خودسوزی زغال
 • خاموش کردن آتش سوزی های زیر زمینی
 • احتیاطات عمومی
 • استفاده از آب در معادن
 • آب و هوای زیر زمینی
 • آشنایی
 • دمای هوا
 • رطوبت
 • سرعت هوا
 • اثر مجموعه دما ، سرعت و رطوبت
 • کنترل آب و هوا
 • جدا کردن و تصفیه گرد و غبار در زیر زمین
 • آشنایی
 • مراکز تولید گرد و غبار
 • روش مکشی
 • تصفیه گرد و غبار
 • صافی های پارچه ای
 • صافی های استوانه ای
 • نصب ماشین آلات
 • آتشباری با تزریق آب
 • آمپول های آب برای آتشباری
 • تزریق آب
 • عملی بودن این روش
 • تزریق آب در جبهه کار طولانی
 • پیدایش گازها
 • تشخیص گازها
 • فصل هفتم ـ چگونگی رعایت مسائل ایمنی
 • ایمنی شخصی و تجهیزات ایمنی
 • آشنایی
 • محافظت گوش
 • محافظت چشم
 • ماسک گرد و غبار
 • ماسک انفرادی
 • دستکش
 • چکمه
 • لباس
 • نوبت کاری و اثر آن بر ایمنی و تندرستی کارکنان
 • فصل هشتم ـ آتش سوزی های زیر زمینی و تشریح عملیات اطفاء حریق در تونل بیست معادن کارمزد
 • آشنایی
 • ویژگی های حریق زیر زمینی
 • راه های اطفاء حریق های زیر زمینی
 • نحوه عملیات اطفاء حریق در تونل بیست
 • شرح عملیات اطفاء حریق
 • علت آتش سوزی
 • مشکلات در حین اطفاء حریق
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع و مآخذ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.