اطلاعیه

سبک ها و روش های مدیریت در معدن

کد محصول MDN124

تعداد صفحات: ۱۰۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فصل اول-سبکها و روشهای مدیریت در معدن
۱-۱- تاریخچه مدیریت
۱-۲- دلایل موفقیت مدیران
۱-۳- عوامل شکست مدیران
۱-۴- انواع مکاتب مدیریت
۱-۴-۱- پیدا کردن مدیریت آمریکائی
۱-۴-۲-نارسایی کردن مدیریت آمریکائی
۱-۵-مکتب نئوکلاسیک یا مدیریت ژاپنی
۱-۵-۱- تفاوت مدیریت کلاسیک و نئوکلاسیک‌
۱-۶-مکتب سیستمهای اجتماعی
۱-۷-روشهای مدیریت‌

فصل دوم -نوآوری و اهمیت آن در مدیریت معادن
۲-۱- مفهوم نوآوری و خلاقیت
۲-۲- خلاقیت و مدیریت
۲-۳- شخص نوآور و سازمان نوآور
۲-۴- نکات کاربردی در مدیریت
۲-۵-اهمیت نو آوری
۲-۵-۱-فایده های خلاقیت و نو آوری
۲-۵-۲- تکنولوژیها، محصولات و خدمات جدید
۲-۵-۳- متغیرهای محیطی و نوآوری
۲-۶- نوآوران
۲-۶-۱- عوامل روانی و اجتماعی
۲-۶-۲- شایستگی متمایز
۲-۷- تأسیس و راه اندازی یک سازمان جدید
۲-۸- انتخاب یک سازمان
۲-۹- خلاصه

فصل سوم -نقش مدیران و مدیریت در معدن
۳-۱- مقدمه
۳-۲- عملکرد مدیریت و سازمان
۳-۳- فرآیند مدیریت
۳-۳-۱- برنامه ریزی
۳-۳-۲- در برنامه ریزی هشت گام زیر را باید طی کرد
۳-۳-۳- عوامل عدم موفقیت برنامه
۳-۳-۴- طبقه بندی برنامه ها
۳-۳-۵- روش Dispathing
۳-۴-۱- سازماندهی
۳-۵-۱- رهبری
۳-۶-۱- کنترل
۳-۲-۶-هشت عنصر مهم در نظام کنترلی
۳-۷- تصمیم گیری
۳-۷-۱- درخت تصمیم گیری
۳-۸- سطح مدیریت و مهارتهای مدیران
۳-۸-۱- سطوح مدیریت
۳-۹- نقش مدیریت
۳-۹-۱- نقشهای ارتباطی
۳-۹-۲- نقش اطلاعاتی
۳-۹-۳- نقشهای تصمیم گیری
۳-۱۰- چالشهای مدیریت

فصل چهارم -مدیریت بهره وری در سطح مؤسسات
۴-۱- مقدمه
۴-۲- اصول بنیادی طرح ایمپروشر (Improshare)
۴-۳- کنترل طرح ایمپروشر
۴-۴- تعریف اصطلاحات طرح ایمپروشر
۴-۵- سقف درآمدها و بازخرید
۴-۶- تغییرات تجهیزات سرمایه ای و تکنولوژیکی
۴-۷- اندازه گیری بهره وری با استفاده از اصول ایمپروشر
۴-۸- بنیان اندازه گیری ایمپروشر
۴-۹- چند مورد اجرایی از مدیرت بهره وری در صنایع سنگین
۴-۹-۱- شاخصهای بهره وری
۴-۹-۲- شاخص روحیه کاری
۴-۹-۳- بهره وری ارزش افزوده
۴-۹-۴- بهره وری کارگران

فصل پنجم -مدیریت بر مبنای هدف
۵-۱- انواع روشهای مدیریت
۵-۲- منظور و مقصود از M.B.O
۵-۳- مراحل مدیریت بر مبنای هدف
۵-۳-۱- تعیین نقشها و مأموریتها
۵-۳-۲- اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۳-۳- تعیین شاخصها
۵-۳-۴- تعیین هدفها
۵-۳-۵- طرحهای عملیاتی
۵-۳-۶- کنترل
۵-۴- لزوم تعریف نقشها و مأموریتها
۵-۵- تعیین اقدامات و نتایج مورد انتظار
۵-۶- شناخت و تعیین شاخصهای اثربخشی
۵-۷- انتخاب و تعیین هدفها
۵-۷-۱- دسته بندی هدفها براساس اولویت
۵-۸- تهیه طرح عملیاتی
۴-۸-۱- برنامه ریزی اجرایی
۵-۸-۲- تنظیم برنامه اجرایی
۵-۸-۳- برنامه ریزی زمانی
۵-۸-۴- بودجه بندی
۵-۸-۵- تعیین مسئولیتها
۵-۸-۶- بازنگری اصلاح
۵-۸-۷- ایجاد مکانیسمهای کنترل
۵-۹- تعیین استانداردها
۵-۱۰- اثرات تکنیک M.B.O

فصل ششم -بهره وری و شاخصهای مهم در اندازه گیری آن
۶-۱-مفهوم بهره وری و اندازه گیری آن در واحدهای صنعتی
۶-۲- مفهوم بهره وری
۶-۳- شاخصهای بهره وری
۶-۳-۲- بهره وری سرمایه
۶-۳-۳- بهره وری مواد اولیه
۶-۳-۴- بهره وری انرژی
۶-۳-۵- محاسبه بهره وری کل
۶-۴- مدیریت بهره وری
۶-۵- سطوح بهره وری
۶-۶- بهره وری و رقابت
۶-۷- ارتقاء بهره وری
۶-۸- طرح ریزی واحدهای صنعتی
۶-۹- مراحل شکل گیری یک واحد صنعتی

نتیجه گیری
منابع و مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.