اطلاعیه

کتب هنر-گرافیک-بازیگری

تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN15 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب تقدیر و تشکر چکیده  مقدمه ۱ فصل اول : کلیات ۲ ۱ ) بیان مسئله ۳ ۲ ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳ ۳ ) فرضیه ها ۳ ۴ ) اهداف بررسی ۴ ۵ ) روش انجام تحقیق ۴ …

مشاهده جزییات

تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN14 تعداد صفحات: ۷۶ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۶ تایپوگرافی ۸ تایپوگـرافی  در  ا یران و جهان ۱۰ تایپوگرافی در ایران ۱۸ تایپوگرافی و ارزش‌های بصری حروف ۳۰ مصاحبه ای با استاد قباد شیوا ۴۰ تحلیل استاد احصایی از تایپوگرافی در ایران ۵۰ تایپوگرافی شورشی …

مشاهده جزییات

تاب های بی تاب

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN13 تعداد صفحات: ۷۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه……….۵ شکل گیری کودک…۹ فضاهای بازی..۱۱ فرایند شکل گیری ایده……۱۶ شرح ایده….۲۶ روش کار….۲۷ تصاویر مراحل کار..۲۹ هنرمندان شاخص…۳۵ Philip custom L.S.Lowry…… تصاویر نهایی……۶۶

مشاهده جزییات

بهینه سازی محصولات و بر طرف کردن ایردهای اصلی آنان

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN12 تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب: فصل اول – شناخت ۱-۱ موضوع ۱-۱-۱-تعیین گرایش و عنوان پروژه ۱-۱-۲ –تعیین صورت مساله وتفسیر مشکل ۱-۱-۳- تعیین انتظارات کارفرما و محدودیت پروژه ۱-۱-۴- تعیین استرات‍ژی و اهداف کلان پروژه ۱-۲ فرآیند برنامه ریزی ۱-۲-۱- تعیین روند …

مشاهده جزییات

بررسی وضعیت پست مدرن

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN11 تعداد صفحات: ۱۸۶ صفحه فایلWORD قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار: ۱) صور مختلف دانش از دیدگاه یونان باستان ۲) گستره‌ی لغوی تخنه در هم آمیختگی تکنیک و هنر ۳) خصوصیت دانش فنی مدرن ۴) ویژگی هنر در مدرنیته و پست مدرنیته ۵) طراحی صنعتی در دوره مدرن: …

مشاهده جزییات

بررسی و شناخت صنایع دستی و صنایع دستی استان فارس

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN10 تعداد صفحات: ۱۱۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ فصل اول : کلیات موضوع تعریف صنایع دستی ۲ طبقه بندی صنایع دستی ۳ شوق فراگیری  به صنایع دستی  ۶ جنبش هنر و صنعت  ۱۲ هنرهای سنتی ۱۳ طراحی پارچه و لباس ۱۴ فصل دوم : …

مشاهده جزییات

بررسی نسخ چاپ سنگی ( حفاظت و مرمت یک نسخه قرآن طوماری موجود در کتابخانه)

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN9 تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان فهرست مطالب : مقدمه فصل اول: مطالعات تاریخی – دلایل و ضرورت ورود چاپ به ایران – تاریخچه چاپ سنگی – معرفی اولین نمونه های چاپ سنگی و نسخ طوماری – دلایل ظهور کاغذ سازی ماشینی فصل دوم: فن شناسی …

مشاهده جزییات

بررسی طبیعت در کارهای ون گوگ

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN8 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب : فهرست مطالب مقدمه ۱ فصل اول :  ۱-۱ باونسان وان گوگ آشنا شوید ۵ ۱-۲ سیب زمینی خورها ۸ ۱-۳ رنگ خاکی و سفیدهای رنگی (در کارون گوگ) ۹ ۱-۴ لذت‌های ساده ۱۱ ۱-۵ نقاشی با نقطه …

مشاهده جزییات

بررسی سفالگری و نقوش روی سفال در ایران

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN7 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه فصل اول ۱- اهمیت هنرهای ایران (تزئینات و آرایه ها) ۲- سفال و سفالگری معرف فعالیت جوامع بشری تعریف سفال: سفال ایران در دوران پیش از تاریخ تزئین بر روی سفال پیش از تاریخ ایران سیر تحول …

مشاهده جزییات

بررسی رنگرزی پشم و نایلون با مواد رنگزای بیس آزو

دانلود پروژه های رشته ی هنر گرافیک و بازیگری

کد محصول HN6 تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب فصل اول: مقدمه ۱-۱-مقدمه ای بر تاریخچه رنگ ۱-۲-کالریمتری و علم رنگ ۱-۳-تاریخ و تولید صنعتی مواد رنگزا ۱-۴-کالریندکس ۱-۵-مراجع فصل دوم: مواد رنگزای آزو ۲-۱-طبقه بندی مواد از لحاظ شیمیائی و تهیه مواد رنگرزی و مواد رنگی …

مشاهده جزییات