تجزیه و تحلیل هنر پیکر تراشی هنر اشکانی با نگاهی به اصول هنر هلنی

کد محصول HN15

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
تقدیر و تشکر
چکیده 
مقدمه ۱
فصل اول : کلیات ۲
۱ ) بیان مسئله ۳
۲ ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق ۳
۳ ) فرضیه ها ۳
۴ ) اهداف بررسی ۴
۵ ) روش انجام تحقیق ۴
فصل دوم : نگاهی به تاریخ و فرهنگ عصر پارتیان (اشکانیان) ۵
۲ . ۱ ) تاریخ و فرهنگ اشکانیان ۶
۲ . ۲ ) چگونگی تشکیل حکومت پارتیان (اشکانیان) ۸
۲ . ۳ ) خواستگاه قوم اشکانیان ۹
۲ . ۴ ) اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و تقلای پارتیان (اشکانیان) ۱۰
۲. ۵ ) دین پارتیان ۱۲
۲ . ۶ ) انقراض حکومت اشکانیان ۱۵
فصل سوم : هلنیزم و مبانی فکری، فرهنگی و هنری آن ۱۶
۳ . ۱ ) اسطوره و مذهب ۱۹
۳ . ۲ ) مکاتب فلسفه ۲۳
۳ . ۳ ) هنر(پیکرتراشی – سفالگری – نقاشی – معماری) ۲۸
۳ . ۴ ) دورۀ هندسی و آرکائیک ( ماقبل کلاسیک ) ۲۸
۳ . ۵ ) کلاسیک پیشین ۳۳
۳ . ۶ ) کلاسیک پسین ۳۸
۳ . ۷ ) هلنستیک (عصر هلنی ) ۳۸
فصل چهارم : ویژگیهای زیباشناسی هنر هلنی در پیکرتراشی ۴۲
۴ . ۱ ) واقعیت گرایی یا طبیعت گرایی ۴۳
۴ . ۲ ) پرسپکتیو (فضاهای دو بعدی و سه بعدی) ۴۵
۴ . ۳ ) پلاستیسیته (هنرهای تجسمی) ۴۷
۴ . ۴ ) ایستایی متعادل ۴۸
۴. ۵ ) تصویر سوارکار اسب ۵۳
۴ . ۶ ) مدل مو و ترکیب چهره ۵۳
۴ . ۷ ) تجسم خدایان در صورت انسانی ۵۵
۴ . ۸ ) برهنگی ۵۶
فصل پنجم : نفوذ و تأثیر نقشمایه های هلنی در پیکرتراشی اشکانی ۵۸
۵ . ۱ ) نقشمایه های اساطیری ۵۹
۵ . ۱ . ۱ ) شخصیتهای اسطوره ای ۶۱
۵ . ۱ . ۱ . ۱ ) آفرودیته ۶۱
۵ . ۱ . ۱ . ۲ ) مدوسا ۶۳
۵ . ۱ . ۱ . ۳ ) هراکلس ۶۴
۵ . ۱ . ۱ . ۴ ) پان ۶۶
۵ . ۱ . ۱ . ۵ ) اروس ۶۷
۵ . ۱ . ۱ . ۶ ) آرتمیس ۶۷
۵ . ۱ . ۲ ) نمادها ۶۸
۵ . ۱ . ۲ . ۱ ) پرتو (شعاع) نور پیرامون سرِ بندگان یا شخصیتهای اسطوره ای ۶۹
۵ . ۱ . ۲ . ۲ ) لنگر ۶۹
۵ . ۲ ) نقشمایه های غیراساطیری ۶۹
۵ . ۲ . ۱ ) زوج های اروتیک ۷۰
۵ . ۲ . ۲ ) لباسهای یونانی (یونانی – رومی ) ۷۱
۵ . ۲ . ۳ ) لباسهای نظامی ۷۱
۵ . ۲ . ۴ ) لباسهای غیرنظامی ۷۲
۵ . ۲ . ۵ ) چهره های شبیه به ماسک ۷۳
فصل ششم : نفوذ و تأثیر روش یونانی در پیکرتراشی اشکانی ۷۵
۶ . ۱ ) پیکره هایی که دارای فناوری ساخت خالص یونانی هستند ۷۷
تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری ۸۳
تصاویر ۱۲۰-۹۱
فهرست منابع فارسی ۱۲۱
فهرست منابع لاتین ۱۲۴
چکیده انگلیسی ۱۲۵
«فهرست تصاویر»
۱ ) پیکره جوان یونانی دوره آرکائیک ۹۱
۲ ) پیکره جوان کریتیوس دورۀ آغاز کلاسیک ۹۲
۳ ) نمای سنتوری معبد زئوس در المپیا ۴۵۷ – ۴۷۰ ق . م ۹۳
۴) پیکره مرد نیزه دار اثر پولیکلیتوس ۴۴۰ ق . م کپی رومی ۹۴
۵ ) آفرودیته آنادیومن، تالار مربع نسای قدیم ۹۵
۶ ) آفرودیته (ونوس) ، میلوس ۱۰۰ ق . م ۹۶
۷ ) لوح اردوان و خواسک شهربان شوش، شوش اواخر دورۀ پارت ۹۷
۸ ) سردیس مرمری از شمی ۹۸
۹ ) لوح مرمری با نقش نرگال (یاهادس) معبد اول در هترا ۹۹
۱۰ ) مجسمه مفرغی، شمی ۱۰۰
۱۱ ) مجسمه ای از تندیسهای معبد هیرایون در ساموس، حدود ۵۵۰ ق . م ۱۰۱
۱۲ ) نقش سوارکار، گلی شوش ۱۰۲
۱۳) الهه برهنه، مرمر سفید از جنوب معبد کبیر در هترا، قرن دوم و سوم میلادی ۱۰۳
۱۴ ) آفرودیته کنیدوس ۳۳۰ – ۳۵۰ ق . م (کپی رومی ) ۱۰۴
۱۵ ) الهه مرتن هترا ۱۰۵
۱۶ ) پیکره امیر عبد سیما، سنگ آهک، هترا (معبد کبیر) ۱۰۶
۱۷ ) چهره گرگون مدوسا، سنگ آهک، معبد کبیردر هترا ۱۰۷
۱۸ ) چهره گرگون مدوسا، از جنس مس، هترا ۱۰۸
۱۹ ) پیکرک هرکول، گل پخته، ارتفاع ۱۷ سانتی متر شوش ۱۰۹
۲۰ ) پیکرک مرد ایستاده هرکول، ارتفاع ۶۷ سانتی متر شوش ۱۱۰
۲۱ ) فرمانروای لمیده در تنگ سروک (Ana)، اواخر دورۀ پارت ۱۱۱
۲۲ ) نقش پان در گچبریهای قلعه یزدگرد ۱۱۲
۲۳ ) نیمتنه پان، هترا ۱۱۳
۲۴ ) لوح مرمری نرگال (هادس) هترا ۱۱۴
۲۵ ) لباس نظامی یونانی، برنزی، آرگوس ۷۰۰ – ۷۲۵ ق . م ۱۱۵
۲۶ ) مجسمه ایزد آشور – بعل، هترا ۱۱۶
۲۷ ) تصویر نقش برجسته خونگ اژدر ۱۱۷
۲۸ ) طراحی از نقش برجسته خونگ اژدر ۱۱۸
۲۹ ) نیمتنه مرمری، شمی ۱۱۹
۳۰ ) ساتیرها و سیلنوسها، دینور ۱۲۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.