بررسی رنگرزی پشم و نایلون با مواد رنگزای بیس آزو

کد محصول HN6

تعداد صفحات: ۱۱۵ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه ای بر تاریخچه رنگ
۱-۲-کالریمتری و علم رنگ
۱-۳-تاریخ و تولید صنعتی مواد رنگزا
۱-۴-کالریندکس
۱-۵-مراجع

فصل دوم: مواد رنگزای آزو
۲-۱-طبقه بندی مواد از لحاظ شیمیائی و تهیه مواد رنگرزی و مواد رنگی
۲-۲-مواد رنگزای آزو
۲-۳-دی آزوتاسیون یا دی آزوته کردن
۲-۴-روش های عملی دی آزوتاسیون
۲-۵-جفت یا کوپله شدن آزو
۲-۶-کاربرد مواد رنگزای آزو در رنگرزی
۲-۶-۱-مواد رنگزای مونو آزوی آنیونیک
۲-۶-۲-مواد رنگزای دیسپرس آزو
۲-۶-۳-مواد رنگزای آزوئیک
۲-۶-۴-مواد رنگزای منو آزوی تشکیل دهنده-کمپلکس
۲-۶-۵-مواد رنگزای مستقیم
۲-۶-۶-مواد رنگزای واکنشی
۲-۷-مراجع

فصل سوم: مواد رنگزای بیس آزو
۳-۱-مواد واسطه
۳-۲-نیترودار کردن
۳-۳-هالوژن دار کردن
۳-۴-سولفونه دار کردن
۳-۵-واکنش های فریدل کرافت
۳-۶-اکسایش
۳-۷-احیاء کردن
۳-۸-هیدرولیز کردن
۳-۹-ذوب قلیائی
۳-۱۰-آمین دار کردن
۳-۱۱-کربوکسیل دار کردن
۳-۱۲-  N- اَلکیل دار کردن و  N- اَسیل دار کردن
۳-۱۳-واکنش های متفرقه
۳-۱۳-۱-سولفون زدائی
۳-۱۳-۲-قرار دادن Cl به جای NH2
۳-۱۳-۳-قرار دادن OH به جای NH2
۳-۱۴-طرز ساختن رنگ های بیس آزو
۳-۱۴-۱-اطلاعات مختصری در مورد برخی از رنگینه های آزو
۳-۱۴-۲-طرز ساختن نفتل بلوبلاک
۳-۱۴-۳-طرز ساختن کنگورد
۳-۱۵- مراجع

فصل چهارم: رنگرزی پشم و نایلون با مواد رنگزای بیس آزو
۴-۱-رنگرزی الیاف نایلون و پشم با نفتل بلوبلاک
۴-۱-۱-مشخصات کلی رنگ در کالریندکس
۴-۲-۱-تئوری رنگرزی
۴-۲-۲-رنگرزی نایلون
۴-۲-۳-بررسی خواص رنگرزی لیف نایلون
۴-۲-۴-رنگرزی پشم
۴-۲-۵-بررسی خواص رنگرزی پشم
۴-۲-مراجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.