اطلاعیه

گزارش مالی و حسابرسی شرکت سامسونگ سال مالی ۲۰۲۱

کد محصول: H855

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): وب سایت سامسونگ

نوع مقاله: گزارش مالی و گزارش حسابرسی

تعداد صفحه انگلیسی: ۹۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

گزارش مالی و گزارش حسابرسی شرکت سامسونگ و شرکت های تابعه سال مالی ۲۰۲۱

عنوان کامل انگلیسی:

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. AND ITS SUBSIDIARIES

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H855)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

گزارش حسابرسان مستقل ۱-۴
صورتهای مالی تلفیقی
صورتهای تلفیقی از موقعیت مالی ۵-۷
صورتهای تلفیقی سود یا زیان ۸
صورتهای تلفیقی درآمد کل ۹
صورتهای تلفیقی تغییرات حقوق صاحبان سهام ۱۰-۱۳
صورت های تلفیقی جریان های نقدی ۱۴-۱۵
یادداشت های صورت های مالی تلفیقی ۱۶

Content List

Independent Auditors’ Report 1-4
Consolidated Financial Statements
Consolidated Statements of Financial Position 5-7
Consolidated Statements of Profit or Loss 8
Consolidated Statements of Comprehensive Income 9
Consolidated Statements of Changes in Equity 10-13
Consolidated Statements of Cash Flows 14-15
Notes to the Consolidated Financial Statements 16

مقالات مرتبط با این موضوع

موضوع حسابداری ۲۰۲۳

مقاله جدید در مورد حسابرسی

مقاله جدید در مورد گزارشگری مالی

دانلود رایگان مقاله با ترجمه ۲۰۲۳