اطلاعیه

مقاله انگلیسی طراحی کار جدید برای خلق دانش و پایداری: مطالعه تجربی فضاهای کار اشتراکی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1405

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : طراحی کار جدید برای خلق دانش و پایداری: مطالعه تجربی فضاهای کار اشتراکی

عنوان کامل انگلیسی:

New work design for knowledge creation and sustainability: An empirical study of coworking-spaces

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1405)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

کار جدید (New Work)، مانند فضاهای کاری اشتراکی، در مقایسه با ساختارهای کاری سنتی، استقلال کار بیشتری را در کنار مرزهای قابل نفوذ فضایی، کاری، تیمی و رهبری ارائه می دهد. کار جدید در فضاهای کاری اشتراکی مزایای متعددی را برای پایداری و خلق دانش فراهم می کند، با این حال با ریسک های رقابت و نشت دانش نیز مواجه است. برای شناخت پیوند انتقال دانش و پایداری در کار جدید ، ما فرآیندها را در فضاهای کاری اشتراکی از طریق مصاحبه، مشاهده و داده‌های ثانویه مطالعه می‌کنیم. ما محیط‌هایی را با اهداف پایداری سطح بالا و سطح پایین  در فضاهای کاری اشتراکی مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد که فضاهای کاری اشتراکی می‌توانند مخاطبان خود را با افشای پایداری در مرام نامه ها، انجمن ها و فضاهای فیزیکی خود جلب کنند. تسهیم دانش در مناطق مختلف فضاهای کاری اشتراکی به شکل های الهام بخش، مشکل گشا، تلفیقی و هم آفرینی  رخ می دهد. پایداری فضاهای کار اشتراکی و تسهیم دانش در آن تحت تأثیر یک اجتماع اشتراکی که در محیط محلی قرار گرفته، می باشد . ما مدلی از فرآیندهای خلق دانش را بسته به قرار گرفتن در معرض اهداف پایداری یک فضای کاری اشتراکی  ایجاد می کنیم.

کلیدواژه ها: پایداری، فضاهای اشتراکی ، کار جدید، حلق دانش سبز

Abstract

New Work, such as in coworking-spaces, offers greater task autonomy alongside permeable spatial, task, team, and leadership boundaries as compared to traditional work structures. New Work in coworking-spaces provides several advantages for sustainability and knowledge creation, yet it also faces competition and knowledge leakage risks. To understand the nexus of knowledge transfer and sustainability in New Work, we study the processes in coworking-spaces through interviews, observations, and secondary data. We compare environments with low- and high-sustainability targets of coworking-spaces. The results reveal that coworking-spaces can prime their audiences by exposing sustainability in their manifestos, communities, and physical spaces. Knowledge-sharing occurs in different zones of coworking-spaces in the forms of inspiration, problem-solving, synthesizing, and co-creation. The sustainability of coworking-spaces and knowledge-sharing therein is influenced by a shared community nested in the local environment. We develop a model of knowledge creation processes depending on the exposure of a coworking-space’s sustainability targets.

Keywords: Sustainability, Coworking-spaces, New Work, Greening Knowledge creation

۱.Introduction

New Work (Bergmann, 2019; Bouncken & Gantert, 2021) facilitates greater task autonomy, decentralization, and new spatial solutions and, as such, less rigid and impermeable structural boundaries than traditional work structures (Bouncken & Aslam, 2021; Clayton, Feldman, & Lowe, 2018; Inkpen & Tsang, 2005; Valenduc, 2019). Coworking-spaces present a prominent form of New Work that challenges the formal bureaucratic logic of organizing (Antoine, 2021; Bouncken & Tiberius, 2021; Pulignano & Stewart, 2008) by bringing forth the idea of a workspace that offers shared facilities, offices, and social spaces (Bouncken & Reuschl, 2018; Fuzi, 2015; Spinuzzi, 2012). Without the rigidity and security of industrialized work, persons even from different professional, functional, educational, cultural, and demographic backgrounds work collaboratively and share knowledge by building diverse and cross-functional teams, mentoring, coaching, and creating interdisciplinary joint projects (Antoine, 2021; Bouncken & Tiberius, 2021; Helmold, 2021; Kienbaum, 2017). The sense of community and shared resources facilitate knowledge exchanges and bring forth sustainability logic by encouraging the use of eco-friendly materials, reducing waste, and creating new economic opportunities (Aslam, Bouncken, & G¨ormar, 2021; Giudici, Reinmoeller, & Ravasi, 2018; Stevens, Moray, Bruneel, & Clarysse, 2015)…

۶.Conclusion

New Work has been proliferating in current societal, digitalization, and pandemic shifts. In particular, coworking-spaces not only provide freedom to the users to work autonomously in shared office spaces while interacting and exchanging knowledge with other professionals and creative workers but also increase sustainability by reducing costs for commuting, heating costs, and efficient use of the space. This is the first study on the nexus of New Work, sustainability, and knowledge exchange. Our empirical findings yield several factors and relationships that potentially influence the relationship between knowledge transfer and sustainability in coworking-spaces. Our key result is that knowledge transfer differs according to the degree of diversity of coworking-space users and whether the coworking-space propagates sustainability logics, as in their narratives or interior…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله در مورد فضاهای کاری

مقاله در مورد رفتار سازمانی

مقاله در مورد مدیریت دانش

مقاله در مورد پایداری

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی