اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت محیطی

مقالات ترجمه شده مدیریت آموزشی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M681

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Environ Dev Sustain

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۰ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۹۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده : مسیرهایی به سمت تغییر کل جامعه : مطالعه موردی راجع به نقش تعهد مدرسه و تحصیلات محیطی

عنوان انگلیسی:

Pathways toward whole community transformation: a case study on the role of school engagement and environmental education

چکیده فارسی:

شهر کوول وود در کلمبیای بریتانیا، کانادا در یک پروزه عظیم با هدف تشویق تغییر کل جامعه، با استفاده از تحصیلات محیطی، انگیزها، و تطبیق رفتار بهینه انرژی و تکنولوژیها مشارکت کرده اند. محققان و دانش آموزان از دانشگاه Royal Road با یک مدرسه دوره راهنمایی برای انجام یک تحقیق عملی حاوی برنامه تحصیلی برای ۱۲۰ دانش آموز کلاس ۷ (سن ۱۲/۱۳) مشارکت کردند که اهداف برنامه City را منعکس نمود: محافظت آب، آب داغ خورشیدی و بهینه سازی انرژی خانه ها.

دانش آموزان مشارکت کننده در فعالیتهای کلاسی و گردشهای میدانی به خانه هایشان با بروزرسانی های انرژی وجود داشتند. مشارکت موضوعی دانش آموز، بخاطر مشاهده سیستماتیک، یادداشت های زمینه ای و عکسها، و توسعه دانش طبق تمرینات دوره ای و بررسی کمیتی بررسی شد. هم دانش آموزان هم والدین آنها، برای دیدن اینکه آیا تعامل با دانش آموزان نشانه هایی برای یادگیری میان نسلی و امکان افزایش مشارکت جامعه بیشتر در برنامه دارد یا خیر، بررسی شدند. دریافتیم که وقتی دانش آموزان در جلسات کلاسی مشارکت کردند، آگاهی و درک آنها از بهینه سازی انرژی، طراحی دوره ای موردنیاز برای داشتن فرصتهای بیشتر جهت بررسی موضوع در خانه، برای کمینه کردن فرصتها برای یادگیری میان نسلی و افزایش در آگاهی کلی، افزایش یافت.

کلمات کلیدی: تحصیلات محیطی، یادگیری میان نسلی، انرژی قابل تازه سازی.

مقدمه

برای حفظ دنیا، تحصیلات و یادگیری بعنوان موتوری برای تغییر محسوب می شود. دهه ملل متحد تحصسلات برای توسعه حفاظت، ۲۰۱۴-۲۰۰۵ تاکید در نقش اساسی تحصیلات کاربردی و برنامه های مهارتهای زندگی در قادرساختن جوامع برای تدبیر روشهای محلی حفاظتی برای مسائل دارد، مانند وابستگی به سوختهای فسیلی و تولید و مصرف انرژی محافظت نشدنی. سوختن سوختهای فسیلی مهم ترین دلیل تغییرآب هواست، دانش انرژی با حصول توسعه محافظت یکپارچه است. این مقاله، یک پروژه آموزشی میان نسلی اجرا شده روی دانش آموزان کلاس ۷ را شرح می دهد که بعنوان بخشی از پروژه بهینه سازی انرژی جامعه در جامعه شهری کول وود در ویکتوریا، کلمبیای یریتانیا، کانادا،توسعه یافتند.

طبق پروژه، میخواهیم دانش آموزان را درمورد انرژی قابل تازه سازی و گسترده سازی تحصیلات برای توسعه حفاظت تعلیم دهیم چرا که مردم جوان نه تنها درکی از رابطه بین استفاده سوخت و تغییرجو ندارند بلکه اهمیت فوریت آن را نمی دانند.

بررسی می شود که حافظت می تواند با مشارکت و تقویت افراد در جوامع، و نقش بالقوه فرزندان و افراد جوان در تصمیم گیری محیطی بدست آید و توسعه جامعه حفاظتی باید مورد توجه قرارگیرد. تحقیق اخیر، بیان می کند که تشویق مشارکت در فعالیتهای زیست محیطی ممکن است یک روش مطمئن برای توسعه ویژگیها و دانش افراد جوان و فرزندان و شهروندان باشد. براساس UNDESD، کوتاه بینی به یکپارچکی اصول، ارزشها و عملیات توسعه حفاظت در آموزش وجود نداشته است.

بهرحال، وقتی مقاله ESD و حقایق گسترده UNDESD نیاز به یادگیری تغییراتی و تغییرشکل آموزشی را پشتیبانی می کنند، این موضوع به دانش آموزان امکان مشارکت در پروژه های دنیای حقیقی را می دهد، آنها به تاکید ESD دانش محور و منفعل ادامه می دهند که افراد جوان مصرف کننده دانش هستند. اگرچه برنامه آموزشی دبستانها و دبیرستانهای زیادی دارای آموزش زیست محیطی هستند، اطلاعات تنها برای تسریع گونه های زندگی حفاظتی و زندگی کافی نیست. بیان می شود که ما نیاز به گسترش فرمهای جدید عضویت و یادگیری عملی داریم که در دانش آموزان قوی دیده می شود. بیش از کار روی افراد جدید، نیاز به کار با افراد جوان برای توسعه آنها داریم ولی بعنوان عوامل فعال تغییر در توسعه آینده حفاظتی.

Abstract

The City of Colwood in British Columbia, Canada, has engaged in a wideranging project aiming to encourage whole community transformation, through the use of environmental education, incentives and the adoption of energy efficiency behavior and technologies. Researchers and students from Royal Roads University partnered with a Middle School to deliver an action research driven educational program to 120 Grade 7 (age 12/13) students that reflected goals of the City program: water conservation, solar hot water and the energy efficiency of homes.

Students engaged in classroom activities and field trips to homes with energy upgrades installed. The students’ subject matter engagement was captured through systematic observation, field notes and photographs, and the development of knowledge was assessed through curriculum exercises and a quantitative survey. Both students and their parents were surveyed to see whether the interaction with the students had implications for intergenerational learning and the possibility of increasing wider community engagement in the program. It was found that while the students engaged in the classroom session did increase their awareness and understanding of energy efficiency, curriculum design needed to include more opportunities to discuss the issues at home to maximize the opportunities for intergenerational learning and an increase in awareness more generally.

Keywords Environmental education _ Intergenerational learning _ Renewable energy