اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون های مقادیر کرانه ای

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M53

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۰۰۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون های مقادیر کرانه ای

عنوان انگلیسی:

Investigating Equilibrium Relationship between Macroeconomic Variables and Malaysian Stock Market Index through Bounds Tests Approach

چکیده فارسی:

مقاله حاضر به انجام بررسی پیرامون روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی طی سال های ۱۹۷۷-۲۰۱۱ می پردازد. در این مقاله برای شناسایی حدود ایستایی متغیرها،  از آزمون آماری کرانه های NG , PERRON (NP) استفاده می شود. سپس، با استفاده از آزمون آماره F کرانه ها، روابط هم انباشته بین متغیرها مورد آزمون قرار می گیرد. سرانجام، ، با استفاده از روش آزمون پیرسون، شین و اسمیت روابط تعادل بلند مدت و کوتاه مدت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان می دهد که تمامی متغیرهای اقتصاد کلان با شاخص بازار سهام مالزی (SMI) هم انباشته هستند. علاوه بر این، درک روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام می تواند از دیدگاه سیاست گذاران، اقتصاددانان مالی، سرمایه گذاران داخلی و بین المللی که با بازار سهام مالزی سروکار دارند، بسیار محسوس  باشد.

کلید واژه ها: شاخص بازار سهام، متغیرهای اقتصاد کلان، تعادل اقتصادی، ثبات، آزمون کرانه ای، مالزی

مقدمه

طی سه دهه گذشته، موضوع متغیرهای اقتصاد کلان و بازار سهام حجم وسیعی از ادبیات تحقیق به وجود آورده است و به دلیل توانایی این متغیرها در بالا بردن اقتصاد و بازار سهام  به بحث داغی تبدیل شده است. به ویژه، محیط اقتصاد کلان مطلوب سود تجاری و رشد اقتصادی را افزایش می دهد( پال و میتال ، ۲۰۱۱). عملکرد اقتصاد کشور و بازار سهام توسط متغیرهای اقتصاد کلان نظیر نرخ ارز(ER)، نرخ تورم(INF)، عرضه پول(MS)، تراز تجاری(TB) و بسیاری از متغیرهای دیگر تعیین و اندازه گیری می شود.

 با این حال، مطالعات مختلفی تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان بر روی شاخص بازار سهام بالغ و در حال ظهور را مطرح می کنند. در بازار سهام ایالات متحده  بژورنالد و لایتمو  (۲۰۰۹) تاثیر متغیرهای اقتصاد کلان در  S&P500 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری ) VAR) و داده های ماهانه طی سال های ۱۹۸۳- ۲۰۰۲ را مورد بررسی قرار دادند. آنها پی بردند که متغیرهای اقتصاد کلان، S&P500 را به طور مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد. از طرف دیگر، مورلی  (۲۰۰۲) بررسی کرد که آیا تغییر پذیری نامشخص متغیرهای اقتصاد کلان با استفاده از ﻣﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﻲ وارﻳﺎﻧﺲ ﺷﺮﻃﻲ اﺗﻮرﮔﺮﺳﻴﻮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ  (GARCH) و داده های سری زمانی ماهانه سال های ۱۹۶۷-۱۹۹۵ ، نوسانات FTSE100 را می توان توضیح  داد؟ او متوجه شد که نوسانات نامشخص متغیرهای اقتصاد کلان، نوسانFTSE100 را توجیه نمی کند.

 به منظور بررسی روابط تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام در حال ظهور مطالعات زیادی صورت گرفته است. گاناس کاریج و همکاران ( ۲۰۰۴) با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری (VECM) و داده های سری زمانی ماهانه سال های ۱۹۸۵-۲۰۰۱، روابط تعادل بلند مدت و کوتاه مدت بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام را بررسی کردند. آنها پی بردند که متغیرهای اقتصاد کلان با شاخص بازار سهام سریلانکا یکپارچه هستند. در حوزه کاری ما اطلاعات کمی در مورد کشور مالزی یافت شده است. ابراهیم و عزیز (۲۰۰۳) با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه در سال های ۱۹۷۷-۱۹۹۸ روابط تعادل کوتاه مدت و بلند مدت بین چهار متغیر اقتصاد کلان ( شاخص تولید صنعتی(IP)، شاخص قیمت مصرف کننده ( CPI)، عرضه گسترده پول (M2 ونرخ ارز ER)  و شاخص بازار سهام مالزی را مورد بررسی قرار دادند. آنها روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل  بین شاخص بازار سهام مالزی و شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص تولید صنعتی را مثبت یافتند. علاوه بر این، آنها روابط بلند مدت و کوتاه مدت تعادل  بین شاخص بازار سهام مالزی و عرضه پول وسیع و نرخ ارز را منفی یافتند.

Abstract

The current paper conducts an empirical examination into the long-run and short-run equilibrium relationships between macroeconomic variables and the Malaysian stock market index (SMI) for the 1977-2011 period. Specifically, it employs Ng and Perron (NP) bounds statistics test to detect the boundaries of variables stationarity. Subsequently, the co-integrating relationships among variables are tested using the bounds F-statistic test. Eventually, the long-run and short-run equilibrium relationships are analyzed using Pesaran, Shin, and Smith (PSS) bounds tests Approach. The results indicate that all macroeconomic variables are co-integrated with SMI. Besides, understanding the long-run and short-run equilibrium relationships between macroeconomic variables and SMI could be highly appreciable from the perspectives of policymakers, financial economists, domestic and international investors dealing with Malaysian stock market.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.