اطلاعیه

مقاله انگلیسی نهادها و پیش بینی پذیری بازده در کشورهای صادر کننده نفت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۳ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H434

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: The Quarterly Review of Economics and Finance

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  نهادها و پیش بینی پذیری بازده در کشورهای صادر کننده نفت

عنوان انگلیسی:

Institutions and return predictability in oil-exporting countries

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:h434)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا تغییرات قیمت نفت دارای قدرت پیش بینی بازده بازار سهام در کشورهای صادر کننده نفت می باشد؟ و همچنین ارتباط بین پیش بینی پذیری و کیفیت نهادی هر کشور را بررسی می کنیم. بازده در نیمی از کشورهایی که مورد بررسی قرار داده ایم قابل پیش بینی است و زمانی که  کیفیت نهادی کمتر است، پیش بینی پذیری قوی تر است. ما استدلال می کنیم که رابطه بین پیش بینی پذیری و کیفیت نهادی، الویت کشورهایی با موسسات ضعیف را نشان می دهد که در حال مصرف  نفت بادآورده به صورت محلی می باشند در حالی که می توانند تاثیر آنها را از طریق راهکارهایی مانند،” سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش در سطوح بین المللی”، خنثی کنند.

کلیدواژگان: مطالعات کشور، واکنش با تاخیر، پیش بینی پذیری بازده بازار سهام، کیفیت نهادی

Abstract

We study whether oil price changes have predictive power for stock market returns in oil-exporting countries, and we investigate the link between predictability and the quality of each country’s institutions. Returns are predictable for half the countries we consider, and predictability is stronger when institutional quality is lower. We argue that the relation between predictability and institutional quality reflects the preference of countries with weaker institutions to consume oil windfalls locally rather than smooth out their impact by, for example, investing the proceeds internationally.

Keywords: Country studies,Delayed reaction,Equity market return predictability,Institutional quality

Introduction

In this paper, we investigate whether oil price changes can predict short-term stock returns in oil-exporting countries. This predictability stems from delayed reaction to changes in oil price information and we link the strength of the predictive relation to institutional quality, for which we use Transparency International’s Corruption Perceptions Index as a proxy. We find that market index returns are predictable in half the countries we consider, and that predictability is stronger for countries with weaker institutions. Thus, we join evidence from two strands of the literature in our study, one from asset pricing theory and another from political economy.

Our analysis builds on two key assumptions. First, that due to the delayed response of stock returns to oil price changes (identified by Driesprong, Jacobsen, & Maat, 2008), stock returns in t will respond to oil price changes in t − ۱. This analysis builds on key insights introduced by Hong and Stein (1999). They develop a theoretical framework for slow diffusion of information in financial markets, due to bounded rationality of agents who do not react to varied sources of information in real time, leading to delayed reaction in asset prices in one market (say, equities) to information stemming from other markets such as oil in our study. Hong, Torous, & Valkanov, 2007, Driesprong et al. (2008), and Fan and Jahan-Parvar (2012) investigate these insights empirically.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

 مقالات ترجمه شده بازار سهام

مقالات ترجمه شده درباره پیش بینی

مقالات ترجمه شده بازده سهام