اطلاعیه

مقاله انگلیسی چندزمانه بودن: مدل سازی و آنالیز فرآیندهای شرطی در زمینه اهداف چرخش شغلی کارکنان

این مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی از نشریه UMM مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1434

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): UMM

نام مجله: Journal of Innovation in Business and Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱  : چندزمانه بودن: مدل سازی و آنالیز فرآیندهای شرطی در زمینه اهداف چرخش شغلی کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Polychronicity: Model and analysis of conditional process toward employee turnover intentions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1434)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

صنعت مهمان نوازی در اندونزی به سرعت در حال رشد است اما نسبت به توسعه منابع انسانی عقب مانده است. در صنعت هتلداری هنگامی که بین منافع کارکنان و منافع شرکت شکاف وجود دارد، حفظ کارکنان دچار مشکل می شود. قصد چرخش شغلی پیش‌بینی‌کننده اصلی چرخش شغلی(ترک خدمت) است، بنابراین جنبه‌هایی که می‌توانند بر قصد چرخش شغلی تأثیر بگذارند، بر ترک خدمت کارکنان تأثیر می‌گذارند. هدف این مطالعه توصیف و آنالیز روابط بین متغیرها و ابعاد آنها در مدل یا پارادایم توسعه یافته توسط محقق می باشد. این مدل فرآیندهای شرطی را با استفاده از آنالیز مسیر بر اساس روش‌های رگرسیون OLS و بوت استرپ آزمایش می کند. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صنعت هتلداری اندونزی با نمونه ای ۲۵۷ نفری بودند. نتایج نشان داد که محیط کار تأثیر مستقیمی بر متغیرهای رضایت شغلی، دلبستگی(مشارکت) کارکنان و قصد ترک شغل ندارد، اما می‌تواند به‌عنوان یک متغیر تعدیل‌کننده تاثیرگذار باشد، به طوری که تأثیر چندزمانه بودن بر قصد ترک شغلی را از طریق میانجی‌گری کامل رضایت شغلی و دلبستگی کارکنان تعدیل می‌کند.

  واژه‌های کلیدی: چندزمانه بودن; رضایت شغلی؛ تعهد شغلی؛ قصد چرخش شغلی؛ فرآیندهای شرطی

  ۱.مقدمه

ترک خدمت (چرخش شغلی)کارمندان بزرگ­ترین مساله در دهه­ی گذشته بوده است (باس، ۲۰۱۸). پدیده­ی ترک خدمت می­تواند باعث زیان­هایی شود چرا که شرکت برای استخدام دوباره­ی کارمندان جدید با توانایی­های مشابه و حتی جایگزینی بهتر برای افراد استعفاداده هزینه­های سرسام­آوری متحمل می­شود (گروبلنا و همکاران، ۲۰۱۶). قصد ترک خدمت، پیش­بینی­کننده­ی اصلی ریزش یا ترک خدمت است، و از همین رو جنبه­هایی که می­توانند بر قصد ترک خدمت تأثیر بگذارند، بر ریزش تأثیر خواهند گذاشت (زاگلادی و همکاران، ۲۰۱۵). هر سال، نرخ ترک خدمت (یا نرخ ریزش) در جهان به­طور چشمگیری افزایش یافته و تداوم یافته است. یک نرخ ترک خدمت بالا (یا نرخ ریزش بالا) مسائلی را پیش می­آورد و به عملکرد سازمانی آسیب می­رساند (شوکلا و سینا، ۲۰۱۳). ترک خدمت به لحاظ هزینه­ها، منابع و انگیزه برای شرکت هزینه­بر است چون شرکت نیروی کار خود را از دست می­دهد. البته این زیان باید با یافتن کارمندان تازه جبران شود. شرکت دست­کم هزینه­هایی متحمل می­شود، از فرایند استخدام گرفته تا یافتن کارمند جایگزین. کارمندانی که در امان می­مانند انگیزه پیدا می­کنند و برای کار کردن اشتیاق دارند، اما ممکن است پیش آید که برخی کارمندان در پی یافتن شغل­های دیگری برآیند، امری که منجر به ترک خدمت یا ریزش می­شود (شافلی و همکاران، ۲۰۰۲). شرکت­ها باید نسبت به ترک خدمتی که فراتر از حد معمول است، هوشیار باشند تا اطمینان حاصل کنند که ریزش به­واسطه­ی نارضایتی کارمندان رخ ندهد، از همین رو، حیاتی است عواملی که باعث این امر می­شوند شناسایی شوند و به آن­ها پرداخته شود…

Abstract

The hospitality industry in Indonesia is growing rapidly but lagging behind the readiness of human resources. The hotel industry has a crucial problem of retaining employees where there is a gap between the interests of employees and the interests of the company. Turnover intention is the main predictor of turnover, so aspects that can affect turnover intention will affect turnover. This study aims to describe and analyze the relationships between variables and dimensions in the research model or paradigm developed by the researcher. It tested the conditional process model using path analysis based on OLS regression and bootstrap methods. The population in this study were employees of the hotel industry in Indonesia, with a sample of 257 employees. The findings of this study are that the work environment has no direct effect on the variables of job satisfaction, employee engagement, and turnover intention but can interact as a moderator variable so that it effectively moderates the impact of polychronic on turnover intention through full mediation of job satisfaction and employee engagement.

Keywords: Polychronicity; job satisfaction; employee engagement; turnover intention; conditional process

Introduction

Employee turnover has been the greatest problem in the last decade (Boss, 2018). The turnover phenomenon can cause losses due to the large costs incurred by the company in re-recruiting new employees with similar competencies and even better replacing resigned ones (Grobelna et al., 2016). Turnover intention is the main predictor of turnover so that aspects that can affect turnover intention will affect turnover (Zagladi et al., 2015). Every year the turnover rate in the world has increased significantly and continued. A high turnover rate raises problems and hurts organizational performance (Shukla & Sinha, 2013). Turnover costs the company in terms of costs, resources and motivation because the company loses its workforce. This loss, of course, must be replaced by finding new employees. The company at least incurs costs starting from the recruitment process to getting replacement employees. Employees who still survive will be motivated and enthusiastic about working, but it may happen that some employees will start looking for other jobs, resulting in turnover (Schaufeli et al., 2002). Companies need to be alert to turnover that exceeds the normal limit to ensure that turnover does not occur due to employee dissatisfaction, so the factors that cause it are critical to be fixed and must be addressed…

Conclusions, suggestions and limitations

This study reveals that the work environment is proven to be effective in moderating the effect of polychronicity on employee job satisfaction, meaning that polychronic can increase employee job satisfaction in the hotel industry, which is moderated by a conducive work environment; the work environment is proven to be effective in moderating the effect of polychronicity on employee engagement, meaning that polychronic can increase employee engagement in the hotel industry which is moderated by a conducive work environment. The work environment is also effective in moderating job satisfaction on employee engagement, meaning that employee job satisfaction can increase employee engagement in the hotel industry, which is moderated by a conducive work environment. The higher the level of polychronic effectiveness, employee job satisfaction, and the level of conductivity of the work environment will increase employee engagement in the hotel industry…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ترجمه شده مدیریت

مقاله ISI در مورد رفتار سازمانی

مقاله ISI در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله ISI در مورد تعهد سازمانی

مقاله ISI در مورد رضایت شغلی

مقاله ISI در مورد هتلداری

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی