اطلاعیه

لیست springer:Integrated Science in Digital Age 2020

مقاله انگلیسی با ترجمه رویکردهای اصلی ارزیابی کارآیی کنترل و مدیریت امور مالیاتی در زمینه دیجیتالی شدن

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 29 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده45000 تومان

مشاهده جزییات