کارآموزی کارخانجات نساجی (خوی)

کد محصول:KNS15

تعداد صفحات: ۶۴ صفخه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول
مقدمه ۲
بررسی موقعیت جغرافیایی کارخانه ۲
فصل دوم: مقدمات بافندگی
مقدمه ۱۲
مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۱۳
ماشین چله پیچی مستقیم ۱۵
ماشین چله پیچی بخشی ۲۲
ماشین آهار ۲۵
نخ کشی، طراحی، گره زنی ۳۳
تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۳۷
فصل سوم: بافندگی
مقدمه ۳۸
مشخصات ماشین آلات خط تولید در قسمت مقدمات بافندگی ۳۸
معرفی قسمت های مختلف ماشین بافندگی ۴۲
بررسی عملیات در یک سیکل بافندگی ۴۷
علت های متوقف شدن پی در پی ماشین بافندگی ۵۱
علت های موج دار بودن پارچه ۵۲
علت های به وجود آمدن غلط پودی و خطوط عرضی روی پارچه ۵۲
علت های کج و معوج بودن نخ های تار ۵۳
علت های پاره شدن نخ تار بیش از حد معمول ۵۳
علت های پاره شدن نخ پود بیش از حد معمول ۵۴
سرویس کاری ماشین آلات خط بافندگی ۵۴
تعداد ماشین محوله به هر کارگر، تعداد شیفت کاری ۵۵
شرح مختصر تولید ازابتدا تا انتها ۵۵
فصل چهارم
نحوه تهیه مواد اولیه ۵۹
نحوه فروش محصولات ۵۹
بررسی تولید ماشین آلات ۶۰
بررسی میزان راندمان ماشین آلات ۶۳
مشکلات ۶۴
پیشنهادات ۶۴

مقدمه
بشر از نخستین روز خلقت به فکر تولید پوشاک برای خود بوده و در این راه تلاش بسیار نموده است که ثمره آن را می توان از تنوع فوق العاده پوشاک در طول تاریخ به ویژه در عصر حاضر مشاهده کرد. صنعت نساجی در ایران سابقه چند هزار ساله دارد. این صنعت در ایران در قرن یازدهم هجری تقریباً با صنعت نساجی سایر کشورهای جهان همگام بود. امروزه پیشرفت و تحولات قرون اخیر سبب شده است که بشر با روی آوردن به خواص فیزیکی مواد و با بکارگیری ذوق و هنر خود در صنعت نساجی تحولات شگرفی را ایجاد کند.
یکی از قسمت های مهم در صنعت نساجی، قسمت مقدمات بافندگی و بافندگی می باشد که از اهمیت فراوانی برخوردار است و با پیشرفت در زمینه تولید ماشین های بافندگی امروزه پارچه هایی با کیفیت بالاتر را می توان ایجاد نمود.
فصل اول
مقدمه
کارخانجات نساجی خوی (شرکت سهامی عام) با سرمایه بانک صنعت و معدن در سال ۱۳۶۳ به منظور تولید سالانه ۴۳۰۰ تن نخ و ۱۰ میلیون پارچه تکمیل شده (لباس، پیراهن و ملحفه ای) با هدف اشتغال حدود یک هزار نفر تأسیس گردید.
موقعیت جغرافیایی طرح
کارخانه در زمینی به وسعت یک صد هکتار در کیلومتر ۲۰ جاده خوی – مرند واقع در استان آذربایجان غربی احداث شده است که از جاده اصلی یک کیلومتر فاصله دارد.
این واحد از مراکز هر یک از استان های آذربایجان غربی و شرقی ۱۵۰ کیلومتر فاصله داشته که این مسافت با اتومبیل در زمانی کمتر از دو ساعت قابل طی می باشد، با توجه به فاصله هوایی و زمینی از تهران حدود سه تا چهار ساعت می توان طی نمود.
از خصوصیات ویژه کارخانجات نساجی خوی نزدیکی آن به مرزهای خروجی کشور است، به طوری که از مرز بازرگان ۱۲۰ کیلومتر، از مرز جلفا ۶۰ کیلومتر، از مرز رازی که ایستگاه راه آهن ارتباط استان وان و ترکیه می باشد ۹۰ کیلومتر فاصله دارد که به سهولت، تولیدات این شرکت قابل صدور از هر یک از مرزهای فوق الذکر می باشد.
هدف از ایجاد کارخانجات:
۱- محرومیت زدایی
۲- ایجاد اشتغال
۳- کمک به توسعه صنعتی و شکوفایی اقتصاد کشور
۴- حرکت در جهت قطع وابستگی و کمک به تحقق امر صادرات غیر نفتی
* این پروژه با جذب ۳۴ میلیون مارک ارز فاینانس، ماشین آلات بخش مقدمات ریسندگی و مقدمات بافندگی را از بهترین سازندگان سوئیس و آلمانی تأمین نموده است در مهرماه ۱۳۷۱ گشایش اعتبار گردیده و پس از حدود شش ماه، ماشین آلات شروع به حمل و ترخیص گردید. نصابان خارجی از فروردین ۱۳۷۳ نسبت به نصب و راه اندازی ماشین آلات اقدام نمودند و در مردادماه سال ۱۳۷۳ به اتمام رسیده و در ماه های شهریور و مهر تولید آزمایشی شروع شد.
از آبان ماه سال ۷۳ بخش ریسندگی شروع به تولید نموده است و در شهریورماه سال ۷۴ با ظرفیت کامل تولید ریسندگی توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی افتتاح گردید.
ماشین آلات بافندگی کارخانه به تعداد ۱۸۰ دستگاه در سال ۷۵، از کارخانه غدیر خریداری شده و در سال ۷۶ نصب و راه اندازی گردیده است و در شهریورماه سال ۷۶ توسط وزیر محترم صنایع آقای مهندس شافعی بخش بافندگی افتتاح گردیده است.
قسمت بافندگی در سال ۱۳۷۶ نصب و راه اندازی شده که شامل ۳ بخش اصلی به شرح زیر است:
۱) مقدمات بافندگی شامل یک دستگاه چله پیچی بخشی و یک دستگاه چله پیچی مستقیم و یک دستگاه آهارزنی ساخت آلمان می باشد که چله مورد نیاز بافندگی را تأمین می نماید.
۲) بافندگی دپیری که در حال حاضر ۱۴۰ دستگاه می باشد (در ابتدا ۱۸۰ دستگاه بود که در سال ۷۹ تعداد ۴۰ دستگاه فروخته شد تا ماشین های جدید (سولزر) ساخت سوئیس جایگزین آنها شود). ماشین های فوق ساخت کارخانه غدیر تحت لیسانس سوئیس می باشد و طی سال های اخیر و در این قسمت به طور متوسط سالانه ۵/۴ میلیون متر پارچه تولید شده است.
۳) بافندگی پروژ کتایل که در حال حاضر شامل ۳۰ دستگاه ماشین بافندگی دو عرض مدرن ساخت سوئیس می باشد که در سال ۸۰ نصب شده است و برای بافت پارچه های نگین چین در نظر گرفته شده است.
ماشین آلات قسمت رنگرزی و آهار چله و تکمیل پارچه جین نیز در حال نصب می باشد که با راه اندازی آن امکان تولید پارچه جین رنگی تکمیل شده به وجود خواهد آمد. ماشین آلات این قسمت شامل یک دستگاه چله پیچی مستقیم، یک دستگاه رنگرزی و آهار و یک دستگاه تکمیل پارچه ساخت آلمان می باشد.