اطلاعیه

لیست wiley:Journal of Corporate Accounting and Finance

مقاله انگلیسی با ترجمه بهینه سازی تصمیم گیری حسابداری با استفاده از برنامه ریزی هدف

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه  وایلی
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 9 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  15000  تومان

مشاهده جزییات