لیست Taylor & Francis:THE JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

مقاله انگلیسی با ترجمه تفاوت قائل شدن بین امید و خوش بینی با بررسی ارزیابی های خود سنجی و محتوای زبانی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه Taylor and Francis
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  39  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده: 36000   تومان

مشاهده جزییات