اطلاعیه

لیست Taylor and Francis:APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

مقاله ترجمه شده تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

مقالات سال 2009 با ترجمه

  • سال نشر: 2009 از نشریه Taylor & Francis
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 24  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   24 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  64000 تومان

مشاهده جزییات