اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R75

سال نشر: ۲۰۰۹

نام ناشر (پایگاه داده): Taylor & Francis

نام مجله: APPLIED MEASUREMENT IN EDUCATION

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۴ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۶۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  تغییر دشواری و موقعیت سوال در طرح معادل سازی سوال با مبنای نظریه پرسش-پاسخ

عنوان انگلیسی:

Position and Item Difficulty Change in an IRT-Based Common Item Equating Design

چکیده فارسی:

در برنامه های سنجش عملیاتی که نظریه پرسش- پاسخ را به کار می برند، نا متغیر بودن پارامتر های سوال زمانیکه سوال در موقعیت های مختلفی ازجمله موقعیت ساخت سوال نسبت به زمانیکه در موقعیت اجرای میدانی ظاهر می گردد با تهدید مواجه می شود. این مطالعه داده هایی را مورد استفاده قرار می دهد که حاصل از سنجش های گسترده ای برحسب تغییرات مدل دشواری سوال راش است که تابعی از تغییرات موقعیت، سطح آزمون، محتوای آزمون و شکل سوال است. به دنبال پیگیری در جهت یک تحلیل واقعی  از داده ها، مطالعه شبیه سازی در جهت سنجش تأثیر تغییر موقعیت سوال بر معادل سازی انجام شد.

نتایج این پژوهش نشان داده که تغییر موقعیت سوال به شکل معناداری تغییر دشواری سوال راش را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر چه به نظر می رسد فرایندهای آزمون سازی در موقعیت های پژوهشی تا حدی اثر شدید تغییر موقعیت سوال را کاهش می دهند، اما در برنامه های سنجشی که سایر شیوه های آزمون سازی یا سایر مدل های معادل سازی را به کار می برند، باید نتایج معادل سازی با هم ترکیب شوند.

Abstract

In operational testing programs using item response theory (IRT), item parameter invariance is threatened when an item appears in a different location on the live test than it did when it was field tested. This study utilizes data from a large state’s assessments to model change in Rasch item difficulty (RID) as a function of item position change, test level, test content, and item format. As a follow-up to the real data analysis, a simulation study was performed to assess the effect of item position change on equating. Results from this study indicate that item position change significantly affects change in RID.

In addition, although the test construction procedures used in the investigated state seem to somewhat mitigate the impact of item position change, equating results might be impacted in testing programs where other test construction practices or equating methods are utilized.