اطلاعیه

لیست Studies in History and Philosophy of Science

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه موردی در علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  25000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تمثیل و ارزش استفاده از موارد و مطالعات موردی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

  • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده:  49000 تومان

مشاهده جزییات