اطلاعیه

لیست springer:Public Choice

مقاله انگلیسی با ترجمه قوانین مالی بی اثر؟ تأثیر استانداردهای حسابداری بخش دولتی بر بودجه ، کارایی و حسابدهی

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2021 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 26 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 40 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده67000تومان

مشاهده جزییات