اطلاعیه

لیست sage:School Psychology International

مقاله ترجمه شده بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2011

  • سال نشر: 2011 از نشریه SAGE
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  17  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 15000   تومان

مشاهده جزییات