اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R45

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): SAGE

نام مجله: School Psychology International

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بازی درمانی برای کودکان داغدیده: وفق دادن راهبردها برای استفاده در اجتماع، مدارس، و محیط خانواده

عنوان انگلیسی:

Play therapy for bereaved children: Adapting strategies to community, school, and home settings

چکیده فارسی:

بازی درمانی یکی از روش های درمانی بسیار منعطف است که می توان با توجه به سن کودکان، شرایط، و محیطی که مشاوره در آن انجام می شود، تغییرات لازم را در آن اِعمال نمود. از بازی درمانی می توان برای کمک به کودکانی که بستگان نزدیک خود را از دست داده اند در مدارس، محیط های اجتماعی، و منازل استفاده نمود. پس از بررسی عوامل اساسی رشد که بر توانایی کودکان در فهم معنی مرگ تاثیر می گذارند، این مقاله در مورد ویژگی های خاص غم و غصه در موقعیت های مختلف بحث می کند. این موقعیت ها شامل مشاوره اجتماعی پس از وقوع طوفان کاترینا، بازی درمانی جمعی مدرسه محور پس از فوت معلم، و بازی درمانی والدین- کودک پس از مرگ پدر در یک حمله تروریستی می شود. برای افزایش مقبولیت و اثربخشی روش بازی درمانی، روانشناسان حرفه ای باید باورها و رسوم معلمان و والدین را در نظر داشته باشند. به علاوه، از روانشناسان انتظار می رود تا با استفاده از فعالیت های بازی محور، به کودکان کمک کنند راحت تر غم و اندوه خود را ابراز کنند.

abstract

Play therapy is a highly adaptable treatment method that can be modified according to children’s ages, circumstances, and settings in which counseling occurs. Play therapy may be used in schools, community settings, and homes to help children following the death of a significant other. After reviewing basic developmental factors that affect children’s ability to comprehend the meaning of death, the article discusses the special circumstances of grief in different situations, including community-based counseling after Hurricane Katrina, school-based group play therapy following a teacher’s death, and conjoint parent-child play therapy after a father’s death in a terrorist attack. Increasing the acceptability and effectiveness of play therapy, professionals must consider and incorporate family and community traditions and beliefs. Additionally, professionals are encouraged to support teachers and parents in utilizing play-based activities to facilitate children’s expressions of grief.

Keywords bereavement, grief, play therapy, trauma