اطلاعیه

لیست Research in Accounting Regulation

مقاله انگلیسی با ترجمه کاهش رشد زیاد تحریفات حسابداری پس از قانون ساربنز اکسلی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

  • سال نشر: 2018 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 13  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 37   صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده34000  تومان

مشاهده جزییات

مقاله ترجمه شده اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام –اهمیت محافظه کاری

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2014

  • سال نشر: 2014 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  8 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   17  صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 20000   تومان

مشاهده جزییات