اطلاعیه

لیست jpbrjournal

مقاله ترجمه شده رابطه بین سبک های شخصیتی و وابستگی عاطفی در میان دانشجویان دانشگاه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 6  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 14   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  15000  تومان

مشاهده جزییات