اطلاعیه

لیست emerald:Development and Learning in Organizations

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تکنواسترس بر قصد استفاده از فناوری بلاکچین: دیدگاه حسابرسان اردنی

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

  • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 4 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6 صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده49000 تومان

مشاهده جزییات