اطلاعیه

لیست Behaviour Research and Therapy

مقاله ترجمه شده اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

مقالات بیس انگلیسی 2012

  • سال نشر: 2012 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 10  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی: 33   صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 18000   تومان

مشاهده جزییات