اطلاعیه

لیست Agriculture and Agricultural Science Procedia

مقاله ترجمه شده ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه

مقالات انگلیسی سال 2015 با ترجمه

  • سال نشر: 2015 از نشریه الزویر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  5 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده: 19000   تومان

مشاهده جزییات