جغرافیای تاریخی زنجان

کد محصول:GR14

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
پیشگفتار ۶
جغرافیای تاریخی چیست ؟ ۹
اهداف و اهمیت پژوهش ۱۲
پیشینه ی پژوهش ۱۴
روش پژوهش ۱۴
محدودیت های پژوهش ۱۴
تحلیل منابع ( مأخذ شناسی ) ۱۴
فصل دوم جغرافیای طبیعی ، موقعیت و حدود ۲۷
جغرافیای استان زنجان ۲۸
ناهمواری استان ۲۸
نقش ناهمواری ها در زندگی ساکنان استان ۲۹
آب و هوا و انواع آن در استان ۳۱
تقسیمات سیاسی استان ۳۲
منابع آب استان ۳۲
موقعیت تاریخی – جغرافیایی زنجان ۳۴
آب و هوا ۳۸
رودخانه ها : ۳۹
رودخانه ی قزل اوزن ۳۹
رودخانه ی زنجان رود ۴۱
چشمه ها ۴۳
راه ها و اهمیت آن ها – فاصله ها ۴۳
برج و باروی زنجان ۴۵
وجه تسمیه زنجان ۴۹
زبان ۵۱
مذهب ۵۳
خصوصیات مردم زنجان ۵۶
زنجان جزء کدام ناحیه است ۵۸
فصل سوم جغرافیای تاریخی سیاسی اقتصادی فرهنگی زنجان ۶۱
فتح زنجان و سکونت اعراب در آن ۶۲
چگونگی و علل پذیرش اسلام توسط مردم ۶۳
اهمیت علم و ترجمه در دوران اسلامی ۶۶
مدرسه و مسجد ۶۸
مساجد زنجان ۷۲
دانشمندان و بزرگان زنجان ۷۴
مهاجرت هنرمندان به زنجان ۸۲
معادن ، صنعت و تجارت ۸۳
کشاورزی و محصول در زنجان ۸۶
مالیات در دوره ای اسلامی ۹۱
زنجان دارالضرب، بوده است ۹۷
شهرهای نزدیک به زنجان ۹۸
۱-۳ – طارم – طارمین ۹۸
۲-۳- سرجهان ۱۰۱
۳-۳- سهرورد ۱۰۲
۴-۳- سجاس ۱۰۴
فصل چهارم حکومت های مؤثر در زنجان ۱۰۶
کنگریان طارم و دژ شمیران ۱۰۷
اسماعیلیه و زنجان ۱۱۱
آغاز تا فرجام فرقه ی اسماعیلیه در زنجان ۱۱۶
اتحاد قزوین و ابهر و زنجان ۱۱۷
فصل پنجم حکومت ها به ترتیب سلسله در زنجان ۱۱۹
قبل از اسلام ۱۲۰
امویان ۱۲۰
عباسیان ۱۲۰
علویان طبرستان ۱۲۱
سامانیان ۱۲۱
آل زیار ۱۲۳
کنگریان ۱۲۴
آل بویه ۱۲۴
سلجوقیان ۱۲۸
خوارزمشاهیان ۱۳۰
فصل ششم ساسانیان و پیروی از آداب آنان در دوره ی اسلامی ۱۳۵
ساسانیان و تمدن ۱۳۶
ساسانیان و مذهب ۱۳۸
ساسانیان و مالیات ۱۴۰
ساسانیان ؛ پول و برات – دوره ای اسلامی ؛ پول و برات ۱۴۲
دوره ی اسلامی و پیروی از آداب ساسانیان ۱۴۴
فصل هفتم آتشکده ها غارها و قلاع سیاسی زنجان ۱۴۶
آتشکده ها: ۱۴۷
آتشکده شیز ۱۴۷
آتشکده تشویر ۱۴۹
غارها ۱۵۰
غار خرمنه سر ۱۵۰
غار گلجیک ۱۵۰
غار کتله خور ۱۵۱
قلاع سیاسی زنجان ۱۵۲
دژ سر جهان ۱۵۲
دژ شمیران ۱۵۲
دژ تاج ۱۵۴
نتیجه گیری ۱۵۵
خلاصه ۱۵۶
منابع فارسی ۱۵۸
منابع عربی ۱۶۹
چکیده انگلیسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.