خانه / کتاب جزوه مقاله / کتب حقوق فقه علوم سیاسی (پەڕە 11)

کتب حقوق فقه علوم سیاسی

دانلود کتاب های الکترونیک و منابع آموزشی و تحقیقاتی در زمینه ی حقوق در گرایش های حقوق عمومی ، حقوق جزا و جرم شناسی و حقوق بین الملل و حقوق خانواده و حقوق خصوصی و علوم سیاسی و فقه مقاله جزوه منابع علمی تحقیقاتی

بررسی ژئوپلیتیکی مرز دو کشور ایران و آذربایجان

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho296  تعداد صفحات: ۸۶ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه بخش اول: گفتار اول: مرز ومرزبانی گفتار دوم برخی تعاریف واصطلاحات مرزی الف) تعاریف واصطلاحات عمومی مرزی ب)تعاریف واصطلاحات مربوط به رودخانه های مرزی ج)تعاریف واصطلاحات مربوط به معاهدات مرزی بخش دوم گفتار اول الف)وضعیت کلی مرزهای …

مشاهده جزییات

ساختار حقوقی سازمان های اداری در شهرستان

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho295 تعداد صفحات: ۱۲۷ صفحه فایلword قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه ۱ سازمان اداری کشور در شهرستان ها ۴ مبحث اول: نظام ها یا سبک های اداری ۸ بخش اول: تعریف و اقسام عدم تمرکز اداری ۱۶ بخش دوم: ویژگی های عدم تمرکز اداری ۱۹ راههای قیمومیت اداری …

مشاهده جزییات

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho294 تعداد صفحات: ۸۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول  ۴ فصل اول: کلیات ۴ بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن ۴ بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق ۶ بند سوم: اهداف صندوق ۱۰ بند چهارم: وظایف صندوق ۱۱ بند پنجم: عضویت در صندوق ۱۶ الف) …

مشاهده جزییات

بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب پیشگفتار ۱ فصل اول (کلیات) طرح مسئله ۲ اهداف تحقیق ۴ اهمیت تحقیق ۴ سوال اصلی ۵ سوالات فرعی ۵ فرضیات تحقیق ۵ متغیرها و مفاهیم عملیاتی ۶ …

مشاهده جزییات

توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب فصل اول :کلیات طرح مسئله سوال تحقیق فرضیه تحقیق تعریف مفاهیم و متغیرها امنیت ملی ضرورت و اهمیت تحقیق ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق روش تحقیق سازماندهی تحقیق …

مشاهده جزییات

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho289 تعداد صفحات: ۷۲ صفحه فایلword قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان سوال اصلی: اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا چیست؟ فرضیه: هژمونی آمریکا و ثبات خلیج فارس در جهت منافع اقتصادی آمریکا موجب اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا می باشد. پیشگفتار: منطقه خلیج فارس …

مشاهده جزییات

تشکل های کارگری و کارفرمایی

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho288 تعداد صفحات: ۵۳ صفحه فایلword قیمت: ۶۰۰۰ تومان فهرست مطالب مقدمه  ۱ سیر تحول تشکلهای کارگری و کارفرمایی  ۳ مفهوم کارگر از دیدگاه قانونی و اجتماعی  ۳ در مفهوم اجتماعی ۳ دیدگاه قانونی  ۴ نگرشی به پیدایش سندیکاها در کشورهای صنعتی  ۸ تاثیرات انقلاب صنعتی و انقلاب سیاسی  ۸ …

مشاهده جزییات

بررسی مصونیت دولت ها و سران آنها از دیدگاه حقوق بین الملل

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب مقدمه فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت الف – تعریف مصونیت ب – دولتهای خارجی و …

مشاهده جزییات

آیین دادرسی اطفال

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

کد محصول ho280 تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایلword قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان فهرست مطالب پیشگفتار فشرده مطلب بخش اول: کلیات فصل اول: تعریف طفل طفل در ایتالیا طفل در ژاپن طفل در فرانسه تدوین قوانین ویژه اطفال در ایران مبحث اول: اهمیت نقش روان شناسی در دادگاه اطفال گفتار نخست: کنکاشی در جرایم …

مشاهده جزییات

بررسی حقوقی و فقهی عقد اجاره اشخاص

دانلود پروژه های رشته حقوق و علوم سیاسی الهیات فقه

متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است. فهرست مطالب فصل اول – کلیات ۱-۱ عقد ۱-۱-۱ عقد در لغت ۱-۱-۲ عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن ۱-۲ تعریف اجاره ۱-۲-۱ اجاره در لغت ۱-۲-۲ اجاره در اصطلاح …

مشاهده جزییات