اطلاعیه

مقاله ترجمه شده یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R98

سال نشر: ۲۰۱۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۶۴۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  یک ارزیابی بر روش آموزش و یادگیری در مطالعات اسلامی

عنوان انگلیسی:

An assessment of teaching and learning methodology in Islamic studies

چکیده فارسی:

طی قرن های گذشته، نقد هایی درابطه با روش آموزش و یادگیری مطالعات اسلامی، خصوصا در رابطه با ناتوانی در واکنش موثر به چالش ها یی که  با نیازهای کنونی در این جهان مدرن به ارمغان آورده شده ، انجام شده است . به عنوان دینی که  توسط یک پنجم از جمعیت جهان پیروی میشود ، تدوین و بازسازی رویکرد و روش های مطالعات اسلامی به منظورحصول اطمینان از ارتباط مستمر خود و به عنوان پاسخ به خواسته های اعمال شده با  جهانی شدن و ارائه شده توسط مدرنیته یک نیاز ضروری محسوب میشود . در اواخر دهه  ۱۹۷۰ ، دانشمندان اسلامی با جدیت تمام  این ناتوانی را مورد قرا دادند  و انبوهی از طرح های عملیاتی را برای  مقابله با این ضعف پیشنهاد کردند . این مقاله به بررسی عناوین مختلفی میپردازد که توسط دانشمندان اسلامی در این بحث قرار  گرفته و راهکارهایی را به منظور بهبود روش تدریس و یادگیری مطالعات اسلامی نشان می دهد.

Abstract

During the last century, there have been critiques targeted at methodology related to teaching and learning of Islamic studies, in particular towards the failure to effectively respond to the challenges brought by contemporary needs in this modern world. As a religion embraced by one fifth of the world’s population, there is a real need for Islamic studies to re-vamp its methodology and approach in order to ensure its continuous relevance and as a response to the demands exerted by the globalization and presented by the modernity. Since the late 1970s, Islamic scholars have seriously discussed this failure and have suggested a multitude of action plans to address the weakness. This paper discusses various stands taken by Islamic scholars in this issue and suggests ways to improve the method of teaching and learning of Islamic studies.