اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R63

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله: Translational Neuroscience

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

عنوان انگلیسی:

THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER

چکیده فارسی:

نوروتروفین ها و عوامل رشد دیگر به عنوان تعدیل کننده  حیاتی رفتار افسردگی شناخته شده اند. حمایت از این مدل براساس تحلیل های مدل های موش ترانس ژنیک ، مطالعات ژنتیکی انسان و بررسی محصولات ژنی که با رفتار افسرده و یا داروهای ضد افسردگی کنترل می شود، صورت می گیرد. حتی  برای مثال  تغییر ثابت در ترشح تعدیل شده عامل نوروتروفیک ناشی از مغز ( BDNF) که ناشی از جایگزینی پلی مورفیسوم تک نیکلئوتیدی ( SNP)در  HproBDNF  است و بر پردازش و مرتب سازی تاثیر می گذارد، رفتار و شناخت را تحت تاثیر قرار می دهد.

تغییرات در عرضه عامل رشد موجب تغییر در نوروژنز و همچنین تغییرات ساختاری در آرایش یاخته ای عصبی می شود که شامل اثراتی بر طول دندریت و تراکم ستون فقرات، در  اسبک مغز،nucleus accumbens و قشر پیش پیشانی می باشد. این تغییرات  پتانسیل اثرگذاری بر انعطاف پذیری و ثبات سیناپس ها در CNS و مدار پیچیده مغز که رفتار را کنترل می کند، دارند. در این مقاله به بررسی نقشی می پردازیم که نوروتروفین ها در تعدیل رفتار افسرده دارد و اهداف سیگنال دهی پایین دستی که آنها کنترل می کنند و به صورت بالقوه این اثرات ضدافسردگی و طرفدار افسردگی رفتاری را تعدیل می کنند.

Abstract

Neurotrophins and other growth factors have been advanced as critical modulators of depressive behavior. Support for this model is based on analyses of knockout and transgenic mouse models, human genetic studies, and screens for gene products that are regulated by depressive behavior and/or antidepressants. Even subtle alteration in the regulated secretion of brain-derived neurotrophic factor (BDNF), for example, due to a single nucleotide polymorphism (SNP)-encoded Val-Met substitution in proBDNF that affects processing and sorting, impacts behavior and cognition.

Alterations in growth factor expression result in changes in neurogenesis as well as structural changes in neuronal cytoarchitecture, including effects on dendritic length and spine density, in the hippocampus, nucleus accumbens, and prefrontal cortex. These changes have the potential to impact the plasticity and stability of synapses in the CNS, and the complex brain circuitry that regulates behavior. Here we review the role that neurotrophins play in the modulation of depressive behavior, and the downstream signaling targets they regulate that potentially mediate these behavioral pro-depressant and antidepressant effects.

KEYWORDS: Antidepressant; Arc; Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF); Depression; Ketamine; Nerve Growth Factor (NGF); Neuritin; Neurtrophin-3 (NT-3); Trk; VGF