اطلاعیه

لیست springer:Translational Neuroscience

مقاله ترجمه شده نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی

دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده 2013

  • سال نشر: 2013 از نشریه اسپرینگر
  • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی:  13 صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   36 صفحه word
  • قیمت فایل ترجمه شده:  18000  تومان

مشاهده جزییات