اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R59

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۶ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۲۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مراقبت یا نظارت؟ نظارت والدین و تاثیر آن روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی نوجوانان در معرض خطر

عنوان انگلیسی:

Caring or Controling? Parental Monitoring and its Effect on Negative Emotion and Achievement Motivation of At-risk Adolescents

چکیده فارسی:

ظارت والدین در حفظ رابطه سالم میان والدین و فرزند حائز اهمیت است به طوریکه انتظارات والدین می تواند موجب ایجاد فشار روی احساسات و عواطف فرزندان شود. اما در عین حال نیز می تواند در آنها باعث ایجاد انگیزه برای تلاش و کوشش در رسیدن به برتری و کمال شود. این مطالعه سعی می کند تا تاثیرات انتظار والدین را روی عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی برای نوجوانان در معرض خطر را شناسایی و بازگو نماید. طرح کمی، برای مطالعه روی نسل دوم سکنه ای از شهر که والدین آنها در برنامه مهاجرتی دولت یا پروژه منزل دادن مردم (PHP) در دهه ۸۰ میلادی ثبت نام و شرکت کردند، مورد استفاده قرار گرفت. طرح PHP واحدهای مسکونی با قیمت ارزان در گوشه ای از شهر بزرگ کوالالامپور را در اختیار مردم قرار داد و به طور کلی سکنه آن دارای موقعیت اجتماعی-اقتصادی پایینی بودند.

۸۴ نوجوان بین سنین ۱۳ تا ۱۸ سال برای انجام تحقیقات روی آنها با استفاده از روش نمونه برداری هدفمند در این مطالعه شرکت کردند.آزمایش همبستگی پیرسون نشان داد که نظارت والدین به طور چشمگیری با میزان احساسات و هیجانات (عواطف) منفی و انگیزه پیشرفت نوجوانان در ارتباط است نتایج هر دو آزمون t نشان داد که میزان نظارت والدین روی احساسات و عواطف منفی و انگیزه پیشرفت و ترقی میان نوجوانان تاثیر چشم گیری دارد. نتایج رگرسیون های متعدد همچنین نشان داد که این دسته نوجوانان در معرض خطر که توسط والدینشان نظارت و کنترل می شدند بیش از این که تحت فشار یا دارای احساسات منفی باشند، انگیزه برای پیشرفت داشتند. از این رو، والدین در زمان مراقبت از فرزندانشان، باید نسبت به تغییرات وضعیت احساساتی و عاطفی فرزندان خود حساس باشند،مخصوصا زمانی که این بچه ها در حین تلاش برای برتر بودن از دیگران و رسیدن به چالش کشیده می شوند و توصیه می شود که یک تحقیق متمادی و طولانی مدت که روی روش مقابله ای نوجوانان در معرض خطر در مواجهه با چالش های دوران بزرگسالی تمرکز دارد، انجام شود.

Abstract

Parental monitoring is essential in maintaining healthy parent-child relationship as expectation of parents could induce stress on children’s emotion but at the same time might motivate them to strive for excellence. This research attempts to identify the effects of parental monitoring on negative emotion and achievement motivation of at-risk adolescents. Quantitative design was used to survey the second generation of residents whom their parents had joined the government resettlement programme, namely People Housing Project (PHP) in the 1980s. PHP provided low cost flats at the edge of metropolitan Kuala Lumpur and overall the residents were from a low socioeconomic status. There were 84 adolescents between the ages of 13 to 18 were recruited using purposive sampling method. T

he Pearson correlation test showed that parental monitoring was correlated significantly with the levels of negative emotions and achievement motivation of adolescents. The results of both t-tests showed that the levels of parental monitoring made significant effects on negative emotions and achievement motivation among the adolescents. The multiple regression result also showed that these at-risk adolescents who were monitored by their parents were more motivated to achieve than were pressured and had negative emotion. Thus, in times of caring for their children, parents should also be sensitive towards the changes of emotional state of their adolescent children, especially when those children are challenged in striving for excellence. It is suggested that a longitudinal study could focus on the coping method of at-risk adolescents in facing the challenges in adulthood.