خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات ترجمه شده  سرمایه گذاران نهادی

مقالات ترجمه شده مدیریت بدهی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

کد محصول: H407

قیمت فایل ترجمه شده: برای اطلاع از هزینه و مدت زمان انجام ترجمه با پشتیبانی وب سایت تماس حاصل نمایید (۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

سال نشر: ۲۰۱۹

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

عنوان انگلیسی:

Short-term institutional investors and agency costs of debt

چکیده فارسی:

ما فرض می کنیم که حضور سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت ، تعارض آژانس  را بین سهامداران و طلبکاران تشدید می کند، زیرا سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت ممکن است ،مدیران شرکت ها را مجبور به انجام اقدامات سریع و بدون برنامه ریزی کنند. با استفاده از داده های مربوط به بدهی های شخصی به شرکت های ایالات متحده، در می یابیم که افق های سرمایه گذاریِ سرمایه گذاران نهادی با تعداد قراردادهای وام و گسترش وام ، همبستگی منفی دارد. ما همچنین به صورت مستند نشان می دهیم که مالکیت نهادی کوتاه مدت (بلند مدت) همبستگی مثبت (منفی) با تعداد قراردادهای وام دارد، و این  که بانک ها وام های بیشتری را به شرکتهایی که دارای مالکیت نهادی کوتاه مدت بیشتری هستند، اعطا می کند. این یافته ها با فرضیات ما مطابقت دارد.

Abstract

We conjecture that the presence of short-term institutional investors exacerbates agency conflicts between shareholders and creditors because short-term institutions might force firm managers to take myopic actions. Using the data on private debt to U.S. firms, we find that the investment horizons of institutional investors are negatively correlated with the number of loan covenants and loan spreads. We also document that short-term (long-term) institutional ownership is positively (negatively) correlated with the number of covenants, and that banks charge higher spreads on loans issued to firms with more short-term institutional ownership. These findings are consistent with our conjecture.

Introduction

Ownership by institutional investors has increased during the last 30 years and now institutional investors own more than 70% of the outstanding equity in the thousand largest U.S. corporations.2 The increasing proportion of institutional ownership tends to have a positive effect on the value of widely held corporations.

This group of large investors has the incentives and resources to monitor management and reduce agency conflicts between managers and shareholders, thus increasing the value of equity (Grossman & Hart, 1980; Shleifer & Vishny, 1986). Although the effect of institutional ownership on reducing agency costs of equity has been the subject of an extensive body of literature, its effect on the agency cost of debt has received less attention. In general, monitoring by institutional investors improves firm governance, increases long-term firm value, and should benefit longterm investors including debt holders.

However, institutions, which include mutual funds, ETFs, hedge funds, pension funds, and insurance companies, are heterogeneous. These investors have different characteristics, are subject to different levels of regulation, and exhibit different degrees of activism on corporate governance (e.g., Gillan & Starks, 2000). One important difference between institutions lies in the horizons of their investments. For instance, pension funds tend to have long-term investment horizons, but mutual funds and hedge funds have short-term horizons. Institutions with long-term investment horizons tend to engage in monitoring to promote policies aimed at increasing the long-term value of the firm, and debt holders should benefit from those polices (Gaspar, Massa, & Matos, 2005; Hao, 2014; Harford, Kecskes, & Mansi, 2018).