اطلاعیه

مقاله انگلیسی سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۶ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H407

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Business Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت و هزینه های آژانس بدهی

عنوان انگلیسی:

Short-term institutional investors and agency costs of debt

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H407)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ما فرض می کنیم که حضور سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت ، تعارض آژانس  را بین سهامداران و طلبکاران تشدید می کند، زیرا سرمایه گذاران نهادی کوتاه مدت ممکن است ،مدیران شرکت ها را مجبور به انجام اقدامات سریع و بدون برنامه ریزی کنند. با استفاده از داده های مربوط به بدهی های شخصی به شرکت های ایالات متحده، در می یابیم که افق های سرمایه گذاریِ سرمایه گذاران نهادی با تعداد قراردادهای وام و گسترش وام ، همبستگی منفی دارد. ما همچنین به صورت مستند نشان می دهیم که مالکیت نهادی کوتاه مدت (بلند مدت) همبستگی مثبت (منفی) با تعداد قراردادهای وام دارد، و این  که بانک ها وام های بیشتری را به شرکتهایی که دارای مالکیت نهادی کوتاه مدت بیشتری هستند، اعطا می کند. این یافته ها با فرضیات ما مطابقت دارد.

Abstract

We conjecture that the presence of short-term institutional investors exacerbates agency conflicts between shareholders and creditors because short-term institutions might force firm managers to take myopic actions. Using the data on private debt to U.S. firms, we find that the investment horizons of institutional investors are negatively correlated with the number of loan covenants and loan spreads. We also document that short-term (long-term) institutional ownership is positively (negatively) correlated with the number of covenants, and that banks charge higher spreads on loans issued to firms with more short-term institutional ownership. These findings are consistent with our conjecture.

Introduction

Ownership by institutional investors has increased during the last 30 years and now institutional investors own more than 70% of the outstanding equity in the thousand largest U.S. corporations.2 The increasing proportion of institutional ownership tends to have a positive effect on the value of widely held corporations.

This group of large investors has the incentives and resources to monitor management and reduce agency conflicts between managers and shareholders, thus increasing the value of equity (Grossman & Hart, 1980; Shleifer & Vishny, 1986). Although the effect of institutional ownership on reducing agency costs of equity has been the subject of an extensive body of literature, its effect on the agency cost of debt has received less attention. In general, monitoring by institutional investors improves firm governance, increases long-term firm value, and should benefit longterm investors including debt holders.

However, institutions, which include mutual funds, ETFs, hedge funds, pension funds, and insurance companies, are heterogeneous. These investors have different characteristics, are subject to different levels of regulation, and exhibit different degrees of activism on corporate governance (e.g., Gillan & Starks, 2000). One important difference between institutions lies in the horizons of their investments. For instance, pension funds tend to have long-term investment horizons, but mutual funds and hedge funds have short-term horizons. Institutions with long-term investment horizons tend to engage in monitoring to promote policies aimed at increasing the long-term value of the firm, and debt holders should benefit from those polices (Gaspar, Massa, & Matos, 2005; Hao, 2014; Harford, Kecskes, & Mansi, 2018).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده رشته اقتصاد

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده درباره هزینه بدهی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده  سرمایه گذاران نهادی

مقالات ترجمه شده درباره بدهی