اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش شبیه سازی دیجیتال در آموزش کارکنان

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۳ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1329

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Global Transitions Proceedings

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۳ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : نقش شبیه سازی دیجیتال در آموزش کارکنان

عنوان کامل انگلیسی:

Role of Digital Simulation in Employee Training

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1329)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

پیشرفت های  دنیای دیجیتال بر برنامه های آموزشی کارکنان نیز تأثیر گذاشته است. این موضوع نشان می دهد که مهارت ها و اطلاعات ارائه شده توسط برنامه های آموزشی سنتی نیاز به ارتقاء به سمت فضای دیجیتال دارند. ابزارهای فناوری دیجیتال در برنامه های آموزشی کارکنان مفید می باشند. این فناوری‌های دیجیتال مانند شبیه‌سازی در آموزش، خلاقیت و تفکر سطح بالا را در بین کارکنان تقویت می کنند. تمرکز اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان اثربخشی روش های شبیه سازی دیجیتالی آموزش در سازمان است. این مطالعه بر روی دو گروه از کارکنان شرکت های فناوری اطلاعات مستقر در بنگلر انجام شد. گروه اول با توجه به روش آموزش سنتی بررسی شدند و گروه دوم کارآموزان تحت آموزش با روش شبیه سازی دیجیتالی بودند. نتایج نشان داد که روش شبیه‌سازی دیجیتالی آموزش مؤثرتر از روش سنتی آموزش است. این نشان می دهد که استفاده از ابزارهای آموزشی شبیه سازی دیجیتال به برنامه های آموزشی برای آموزش کارکنان در اقتصاد دیجیتال کمک می کند.

کلمات کلیدی: آموزش کارکنان؛ شبیه سازی؛ اقتصاد دیجیتال؛ یادگیری؛ گیمیفیکیشن.

Abstract

The development in the digital world has influenced training programs for the employees; this indicates that skills and information provided by the traditional training programs need up-gradation in the digital environment. Tools of digital technology act handy in the training programs of the employees. These digital technologies such as simulation in training promote creativity and high order thinking among the employees. The main focus of the present study is to indicate the level of effectiveness of digital simulation methods of trainingin the organization. The study was conducted on two groups of employees from information technology companies based in Bangalore. The first group responded with regards to the training method and the second group of trainees included the digital simulation method of training. The results indicated that the digital simulation method of training was more effective than the traditional method of training. This suggests that the application of digital simulation training tools assists in training programs to train employees in the digital economy.

Keywords: Training employees; Simulation; Digital Economy; Learning; Gamification.

۱.Introduction

Digitalization is related to the technology and management of information related to products and services [1]. The process of digitalization includes all levels of the economy and organizations coverall large and small organizations [2]. The current economy internet, networks, social network are related to the digitalization in the economy [3].Digitalization in the economy has an impact on the industry, Government, and institutions related to the economy [4]. In the study conducted by McKinsey, a leading consultancy company mentioned that digitalization in the economy of the countries would influence the manufacturing, finance, and other sectors of the industry. Hence, this digitalization would impact the organizations applying these technologies [5]. In the context of India, leading manufacturing companies have established a base in India, these companies are into digital manufacturing and are also in the process of research and development in the domain of technology [6]…

۶.Conclusion

Organizations are operating in a highly dynamic business environment and there are many uncertainties both in the domestic and international markets. The role of employee productively is important from the context of a dynamic business environment[41]. The changes in the business environment are more from the context of digital technology. Therefore, organizations are moving towards digital manufacturing and services. This digitalization has also paved way for the development of training programs through a digital simulation training program. The present study has evaluated the effectiveness of digital simulations method of training, the study findings show that digital simulations are able to enhance the job performance of the employees, however, from the context of the manufacturing sector, the content of training programs needs to be developed to match the expectation of manufacturing sector. Overall, digital simulations are effective in training programs. The direction with regards to future studies need to include other manufacturing sectors such aerospace, pharma, and agri- related manufacturing, this would provide new directions to understand the digital simulations and improve the engagement of trainees in these training programs.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد مدیریت آموزشی

دانلود مقاله در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله در مورد مدیریت IT

مقاله در مورد آموزش کارکنان

دانلود رایگان مقاله ISI