اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر خوداشتغالی جوانان در شهر هولتا، اتیوپی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1457

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: International Journal of Social Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : تأثیر سرمایه اجتماعی بر خوداشتغالی جوانان در شهر هولتا، اتیوپی

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of social capital on youth self-employment in Holeta town, Ethiopia

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1457)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – منابع اجتماعی به دلیل تأثیر آنها بر نتایج بازار کار جوانان، توجه روزافزونی را از سوی محققان جلب کرده است. شواهد موجود نشان می دهد که سرمایه اجتماعی یک عامل مهم در تعیین وضعیت نیروی کار جوانان است. این مقاله به بررسی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر خوداشتغالی جوانان در شهر هولتا، اتیوپی می‌پردازد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – با استفاده از داده های نظرسنجی از جوانان، تجزیه و تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) بر روی مجموعه داده های مؤلفه های سرمایه اجتماعی انجام شد. این امر باعث ایجاد شاخص‌های ترکیبی برای اندازه‌گیری مؤلفه سرمایه اجتماعی می‌شود که روایی سازه قوی و مستدلی را ارائه می کند. در ادامه، تأثیر مؤلفه سرمایه اجتماعی بر خوداشتغالی جوانان با استفاده از مدل لاجیت مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها – نتایج نشان می دهد که اعتماد نهادی به طور مثبت بر احتمال تصمیم جوانان برای خوداشتغالی تأثیر می گذارد.

پیامدهای عملی – این یافته نیاز به بهبود شفافیت ارائه منابع نهادی، شایستگی نیروی کار نهادها، ارتباطات و اشتراک گذاری اطلاعات نهادها با جوانان را نشان می دهد.

نوآوری/ارزش –این مقاله با مطالعه همزمان مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی مختلف، بینشی از طیف وسیع تأثیرات سرمایه اجتماعی بر خوداشتغالی جوانان ارائه می‌کند.

کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، جوانان، خوداشتغالی، تحلیل مؤلفه های اصلی، اتیوپی

ABSTRACT

Purpose – Social resources have gained considerable interest from scholars for their effect on youth’s labor market outcomes. The available evidence indicates that social capital is a crucial factor in determining youth’s labor force status. This paper examines the effect of social capital components on youth self-employment in Holeta town, Ethiopia.

Design/methodology/approach – Using youth survey data, principal component analysis (PCA) was conducted on social capital components datasets. This provided the construction of composite indicators for measuring social capital component, which are robust and exhibited construct validity. Following this, the effect of social capital component on youth self-employment was examined using Logit model.

Findings – The results show that institutional trust positively affects the likelihood of young people’s decision to be self-employed.

Practical implications – The finding reveals a need to improve the transparency of the institutions’ resource delivery, the competency of the institutions’ workforce, communication, and information sharing of the institutions with the youth.

Originality/value – Looking at different social capital components simultaneously, the paper provides insight into the wide range of effects of social capital on youth self-employment.

Keywords: Social capital, Youth, Self-employment, Principal component analysis, Ethiopia

۱.Introduction

During the last few decades, youth employment has become a topic of considerable interest among policymakers and policy institutions. The 2007 World Development Report (World Bank, 2007) indicates that youth is an investment opportunity that policymakers and development partners need to invest in. According to the World Bank (2007), youth present an “unprecedented opportunity to accelerate poverty reduction and economic growth. When young people join the workforce, they enhance the productivity of the economy and improve young people’s livelihoods and food security. On the contrary, the institution claims that prolonged unemployment of youth can drain the economy. That is, unemployed youth can be drawn into situations and behaviours that threaten political and social stability…

۵.۱.Conclusions

 Social capital is presumed to be an important factor in labour market outcomes. However, studies on the relevance of social capital are hindered because it is difficult to measure social capital at an individual level. This paper provides notable insights into the effect of social capital components on youth self-employment using data from youth in Holeta town, Ethiopia.

The first step was conducting PCA on youths’ social capital component datasets (indicators of social capital components). This enabled the construction of empirically valid composite indicators for measuring social capital, which were robust and exhibited construct validity. That is, the measuring method provided a viable approach for measuring youth social capital components. The next step was the use of a binary logit model to examine the effect of social capital components on youth self-employment. The results tend to suggest that institutional trust increases the probability of the decision to be self-employed. The other important finding of the study was the positive association between youth access to credit (youth revolving funds) and self-employment probability…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی در مورد خود اشتغالی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی