اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین

این مقاله علمی پژوهشی (isi) به زبان انگلیسی همراه با ترجمه تخصصی از نشریه Growing Science مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۰ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF  و ۱۶ صفحه ترجمه فارسی به صورت فایل  WORD قابل ویرایش می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی ، بخشی از ترجمه فارسی مقاله و  لینک خرید آنلاین ترجمه ی کامل مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H584

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): Growing Science

نام مجله:   Uncertain Supply Chain Management

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

قیمت فایل ترجمه شده۱۹۰۰۰  تومان

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی

عنوان کامل انگلیسی:

Effect of mandatory adoption of international financial reporting standard (IFRS) on supply chain management: A case of Indonesian dairy industry

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله به صورت کامل و تخصصی ترجمه شده برای خرید ترجمه کامل مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (لینک دانلود بلافاصله بعد از خرید نمایش داده می شود)

خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف از این مطالعه بررسی نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین بود. برای دستیابی به این هدف ، از روش تحقیق کمی استفاده شده است ، و مطالعه به جای طرح تحقیق طولی، از نوع پژوهش مقطعی است. بر اساس ادبیات ، شش فرضیه در مورد رابطه بین گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است. داده ها از طریق تکنیک نمونه گیری خوشه ای ناحیه ای از کارمندان شرکت های لبنی در اندونزی جمع آوری شد. فقط آن دسته از کارمندان انتخاب شدند که ارتباط مستقیمی با زنجیره تأمین و فعالیت های حسابداری داشتند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه معنادار میان گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین دارد. ابعاد کیفیت حسابداری زنجیره تأمین ، یعنی؛ ارتباط ارزشی(محتوای اطلاعاتی) ، مدیریت درآمد و شناخت به موقع زیان با مدیریت زنجیره تأمین رابطه مثبت داشت. اجرای بهتر گزارشگری مالی بین المللی ، کلید بهبود مدیریت زنجیره تأمین است.

 واژه‌های کلیدی: استاندارد گزارشگری مالی ، مدیریت زنجیره تأمین ، ارتباط ارزشی ، مدیریت درآمد ، شناخت به موقع زیان ، IFRS

۱.مقدمه

در دهه اخیر، تجزیه و تحلیل زنجیره تامین، رشد و توسعه سریعی داشته است. مدیریت زنجیره تامین  (SCM) بخش به سرعت در حال توسعه ای است که تاثیر قابل توجهی بر دانشگاهیان و متخصصان مدیریت کسب و کار دارد (سوبایا و همکاران، ۲۰۰۹؛ اوگاندانا و همکاران، ۲۰۱۷). برنامه ریزی فعالیت های خارجی و داخلی یک شرکت منطق بنیادین مدیریت زنجیره تامین است. مدیریت زنجیره تامین در صدد پرداختن به کل فرآیند به صورتی جمعی و متحد است. زنجیره تامین در صنایع مختلف خدماتی و تولیدی به ویژه در صنعت لبنیات حائز اهمیت می باشد. با افزایش روز افزون خطوط تولید صنعت لبنیات، تهیه و تدارک اقلام شیر، پنیر و ماست از اهمیت قابل توجهی برخوردار است…

۶.جمع بندی

 این مطالعه به بررسی نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین بین شرکت های زنجیره تأمین اندونزی پرداخته است. IFRS می تواند به عنوان ابزاری استراتژیک برای تقویت اقدامات زنجیره تامین به ویژه در شرکت های لبنی استفاده شود. پیاده سازی بهتر IFRS توانایی حل مسائل مختلف در صنایع لبنی اندونزی را دارد. IFRS با سه عنصر اصلی کیفیت حسابداری مرتبط است که شامل؛ ارتباط ارزش ، مدیریت درآمد و شناخت به موقع زیان می باشد.

Abstract

The purpose of this study was to examine the role of International Financial Reporting Standards (IFRS) in supply chain management. To achieve this purpose, quantitative research approach was used, and the study preferred cross-sectional research design rather than longitudinal research design. Based on literature, six hypotheses were proposed concerning the relationship between international financial reporting and supply chain management. Data were collected from the employees of the dairy companies in Indonesia through area cluster sampling technique. Only those employees were selected having direct relationship with supply chain and accounting activities. Structural equation modelling was sued to test the hypotheses. The results of the study reveal that international financial reporting had significant association with supply chain management. The elements of supply chain accounting quality, namely; value relevance, earnings management and timely loss recognition had significant positive relationship with supply chain management. A better implementation of international financial reporting is the key to enhance the supply chain management.

Keywords: Financial reporting standard, Supply chain management, Value relevance,Earning management ,Timely loss recognition ,IFRS

۱.Introduction

 In recent decade, supply chain analysis, growth and development has grown rapidly. Supply chain management (SCM) is a quickly developing sector which has considerable impact on academicians and business management experts (Subbaiah et al., 2009; Ogundana et al., 2017). Planning the external and internal exercises of a firm is the fundamental rationality of supply chain management. It is about handling the whole process in a collective as well as unified fashion. Supply chain is important in various services and manufacturing industries, particularly in the dairy industry. As the product lines of dairy industry increases day by day, the logistics of milk, cheese and yoghurt items has significant importance…

۶.Conclusion

This study has investigated the role of International Financial Reporting Standards (IFRS) in supply chain management among Indonesian supply chain companies. IFRS can be used as a strategic tool to enhance supply chain practices, particularly in dairy firms. Better implementation of IFRS has the ability to resolve various issues in dairy industry of Indonesia. IFRS is linked with three major elements of accounting quality which includes; value relevance, earning management and timely recognition of loss…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله حسابداری

مقالات مدیریتی

مقالات مدیریت زنجیره تامین

مقاله درباره گزارشگری  مالی

مقاله در مورد حسابداری بین المللی و IFRS

مقالات مدیریت درآمد

مقاله درباره استانداردهای حسابداری

مقالات حسابداری مالی

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع