اطلاعیه

مقاله انگلیسی نقش فناوری بلاکچین در فرآیند تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی: مرور و دستور کار تحقیقاتی آینده

این مقاله مروری (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۲۴ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1439

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرلد

نام مجله: Business Process Management Journal

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۴ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : نقش فناوری بلاکچین در فرآیند تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی: مرور و دستور کار تحقیقاتی آینده

عنوان کامل انگلیسی:

The role of blockchain technology in the process of decision-making in human resource management: a review and future research agenda

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1439)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – هدف این مقاله تجزیه و تحلیل ادبیات وسیع موجود در مورد فناوری بلاکچین (BT) و مدیریت منابع انسانی (HRM) در شرکت ها و تعیین حوزه های تحقیقاتی آینده در زمینه بکارگیری BT در HRM است.

طراحی/روش شناسی/رویکرد – یک مرور مبتنی بر چارچوب ادبیات (کالاهان، ۲۰۱۴؛ پل و کریادو، ۲۰۲۰) برای مطالعه حاضر اتخاذ شده است. چارچوب  ۶ W-Framework توسعه یافته توسط کالاهان (۲۰۱۴) برای ایجاد یک چارچوب مفهومی برای BT و HRM بکار گرفته می شود و می تواند مسائل مربوط به HRM را از طریق اپلیکیشن های BT رفع کند.

یافته‌ها – این مطالعه بر روی مسائل مهم منابع انسانی، یعنی مقررات، کارکنان و توسعه و مدیریت تغییر تمرکز داشته است. این موضوعات دسته بندی شدند. پیاده سازی دقیق  BT در HRM بررسی شده است. این مطالعه چارچوبی را برای کمک به متخصصان منابع انسانی در زمینه پیاده‌سازی بلاکچین در فرآیندهای تصمیم‌گیری HRM ایجاد کرد.

محدودیت‌ها/دستاوردهای تحقیق – مطالعه حاضر محدود به سوگیری کارفرمایان در ارائه بازخورد و تامین داده‌ها می باشد. بلاکچین در مرحله ابتدایی خود اجازه نمی داد بسیاری از مطالعات معرفی شوند.

دستاوردهای عملی – اجرای فناوری دفتر کل در عملکردهای مدیریتی، موجب کاهش زمان، هزینه و تلاش مورد نیاز استخدام‌کنندگان و متخصصان منابع انسانی می شود. با استفاده از این فناوری می توان زمان و هزینه مورد نیاز برای بررسی و مرتب سازی کارجویان مناسب را کاهش داد.

نوآوری/ارزش – مطالعه حاضر با تسریع فرآیند تصمیم‌گیری مؤثر در مدیریت منابع انسانی با استفاده از BT، مزایایی را به متخصصان و شاغلین منابع انسانی ارائه می‌کند.

کلیدواژه ها: فناوری بلاکچین، تصمیم گیری، فرآیند، مدیریت منابع انسانی

Abstract

Purpose – The purpose of this paper is to analyze the extensive literature on blockchain technology (BT) and human resource management (HRM) in enterprises and set the future scope of research in the adoption of BT in HRM.

Design/methodology/approach – A framework-based review of the literature (Callahan, 2014; Paul and Criado, 2020) is adopted for the present study. The 6 W-Framework developed by Callahan (2014) is used for the development of a conceptual framework on BT and HRM and could address HRM issues through the applications of BT.

Findings – This study focused on the major HR issues, i.e., regulation, staffing and development, and change management. These issues were categorized into sub-categories. The major implementation of BT in HRM is highlighted. The study developed a framework to aid HR professionals in implementing blockchain in the decision-making process of HRM.

Research limitations/implications – The current study is limited to the bias on the part of employers in providing feedback and data feeding. Blockchain being at its infancy stage did not allow much of pieces of literary works to be introduced.

Practical implications – Implementation of ledger technology in managerial functions will reduce the time, money and effort required by potential recruiters and HR professionals. Using this technology, the time and cost required to verify and sort the right potential can be reduced.

Originality/value – The present work offers benefits to HR professionals and practitioners by expediting the process of effective decision-making of HRM employing BT.

Keywords: Blockchain technology, Decision-making, Process, Human resource management

Introduction

Bitcoin is the famous application of blockchain technology (BT). Bitcoin was a service provided under the application of BT in cryptocurrency (Nakamoto, n.d.). Satoshi Nakamoto introduced cryptocurrency in the year 2008, this laid a milestone in the field of BT. Only a few of the researchers know blockchain was invented much before the invention of cryptocurrency. The term blockchain was first reflected in the early 90s. After Satoshi’s invention, BT gained recognition in innovation (Java, 2021). Later, the concept of BT gained other dimensions in different disciplines. Many researchers have found the working model of BT in different forms. Several research works are done on the cryptocurrency form of blockchain. Not many research works (approximately less than 20%) are published on the applications of BT (Salah et al., 2020)..

Conclusion

Blockchain was a novel approach to analyzing and solving complex decision-making challenges in any firm. There was a period when most experts were unfamiliar with this concept. From early adopters to early majorities, this creative technique has gained traction. To deal with the new normal, blockchain is also required. The recent study will confidently encourage managers to use this innovation in their company’s operations. The fear of the new term, blockchain in HR, will be dispelled with this study. Blockchain is a technology based on data integration that aids in decision-making by delivering actionable information. Various scholars have constructed conceptual models to overcome the fear of innovation acceptance. The application of BT from firms that have already deployed blockchain approaches demonstrates the success of blockchain adoption. However, training and development in this discipline continue to account for a significant percentage of contribution. The training, in particular the imparting of KSA at the graduate level, will mark a turning point in the penetration of analytical capabilities. If this study provides a brief overview of blockchain adoption and application, BT will almost certainly be distributed to practically every firm by 2025. As a result, it will be useful for this research…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ۲۰۲۳  مدیریت

دانلود مقالات ۲۰۲۳ در مورد کاربرد فناوری در مدیریت

دانلود مقالات ۲۰۲۳ مدیریت منابع انسانی

دانلود مقالات ۲۰۲۳ مدیریت تحول

دانلود مقاله ۲۰۲۲ درباره بلاکچین

دانلود مقاله ۲۰۲۳ درباره تصمیم گیری سازمانی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی