اطلاعیه

لیست Long Range Planning

مقاله انگلیسی با ترجمه پیشگامان چند بازاری: آیا تماس چندبازاری باعث بهبود عملکرد آنها می شود؟

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

  • سال نشر: 2020 از نشریه الزویر
  • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
  • تعداد صفحه انگلیسی: 21  صفحه PDF
  • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  51  صفحه WORD
  • قیمت فایل ترجمه شده49000  تومان

مشاهده جزییات