اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M621

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Journal of Environmental Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده: ۱۸۵۰۰   تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت :  پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی

عنوان انگلیسی:

Five principles for the practice of knowledge exchange in environmental management

چکیده فارسی:

در این مقاله به ارائه پنج اصل شیوۀ مؤثر تبادل پرداخته خواهد شد. این پنج اصل در صورت اعمال از پتانسیل افزایش معنادار تأثیر تحقیقات مدیریت زیست محیطی، سیاست و شیوۀ عملکرد برخوردار هستند. مقاله حاضر براساس تحلیل تجربی مصاحبه های انجام شده با ۳۲ محقق و سهامدار در ۱۳ پروژۀ تحقیقاتی مدیریت زیست محیطی می باشد که هر یک از این پروژه ها حاوی عناصر خلق مشترک دانش و تشریک در طرح ان ها بود. پروژه ها بر طیفی از موضوعات مدیریت آبگیرها و کوهستان ها در بریتانیا متمرکز بودند و شامل پروژۀ شورای تحقیقات، دولت و NGO بود. یافته های اولیه با حرفه ایی های تبادل دانش و متخصصان آکادمیک توضیح داده شده تا اطمینان حاصل گردد که اصول در حال ظهور تا جایی که امکان دارد قابل اعمال هستند. اصول نشان می دهدکه تبادل دانش باید در تحقیق طراحی گردد، نیازهای کاربران تحقیق و سایر سهامداران باید به صورت سیستمیک در جایی که امکان پذیر است در تحقیق ارائه گردد و روابط بلندمدت باید براساس صداقت و گفتگوی متقابل بین محققان و سهامداران ایجاد گردد تا از ایجاد مشترک و مؤثر دانش جدید اطمینان حاصل گردد.

ما دریافتیم که ارائه منافع و مزایای ملموس به موقع درخصوص پروسۀ تحقیق به تضمین انگیزه و مشارکت مداوم کاربران احتمالی تحقیق کمک می کند. تبادل دانش یک پروسۀ منعطف است که باید بازبینی گردد، درخصوص آن تأمل شود و مرتباً اصلاح شود و تا آن جا که امکان دارد گام هایی به سمت اطمینان از تبادل مداوم دانش و رأی سرمایه گذاری اولیۀ تحقیق برداشته شود. اصول به منظور اطلاع رسانی پیرامون طرح تبادل دانش و خط مشی های مداخلۀ سهامدار دو برنامۀ تحقیقاتی اولیه استفاده شده است. آن ها می توانند به پژوهشگران، تصمیم گیرندگان و سایر سهامدارانی که موقعیت مدیریت زیست محیطی با هم کار می کنند تا دانش جدید تولید کنند. شراکت کارآمدتری داشته باشند و دانش موجود را در جهت مدیریت تغییر زیست محیطی اعمال کنند.

کلید واژه ها : تبادل دانش، مدیریت دانش، ترجمۀ دانش، انتقال دانش، مشارکت سهامدار، مداخلۀ سهامدار، تحقیق، مدیریت زیست محیطی.

Abstract

This paper outlines five principles for effective practice of knowledge exchange, which when applied, have the potential to significantly enhance the impact of environmental management research, policy and practice. The paper is based on an empirical analysis of interviews with 32 researchers and stakeholders across 13 environmental management research projects, each of which included elements of knowledge co-creation and sharing in their design. The projects focused on a range of upland and catchment management issues across the UK, and included Research Council, Government and NGO funded projects. Preliminary findings were discussed with knowledge exchange professionals and academic experts to ensure the emerging principles were as broadly applicable as possible across multiple disciplines.

The principles suggest that: knowledge exchange needs to be designed into research; the needs of likely research users and other stakeholders should be systematically represented in the research where possible; and long-term relationships must be built on trust and two-way dialogue between researchers and stakeholders in order to ensure effective co-generation of new knowledge. We found that the delivery of tangible benefits early on in the research process helps to ensure continued motivation and engagement of likely research users. Knowledge exchange is a flexible process that must be monitored, reflected on and continuously refined, and where possible, steps should be taken to ensure a legacy of ongoing knowledge exchange beyond initial research funding. The principles have been used to inform the design of knowledge exchange and stakeholder engagement guidelines for two international research programmes. They are able to assist researchers, decision-makers and other stakeholders working in contrasting environmental management settings to work together to co-produce new knowledge, and more effectively share and apply existing knowledge to manage environmental change.