مقاله ترجمه شده قابلیت رویت اطلاعات سطح – بخش و RFID

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M129

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:   ۷

سال نشر: ۲۰۰۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده قابلیت رویت اطلاعات سطح – بخش و RFID

عنوان انگلیسی:

RFID and item-level information visibility

چکیده فارسی:

فرمت فایل ترجمه pdf  می باشد

شناسایی فرکانس رادیویی (RFID) به عنوان تازه ترین (داغ ترین) اطلاعات در حوزه  فناوری در مدیریت زنجیره تولید با توانایی ذاتی آن برای نشان دان سطح/بخش تولید اطلاعات پدیدار می گردد. اگر چه جنبه های سودمند آن برای فروشندگان با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد،   اما خود عنوان  RFID  نیز می تواند در یک تولید کارخانه ای سودمند مورد استفاده قرار گیرد. این مقاله بر خلاف سایر نمونه های پیشین که مبتنی بر مطالعات موردی بوده اند در رویکردی متفاوت از طریق الگو سازی کلی مشاهده سطح/ بخش اطلاعات عمل می کند.   به طور ویژه این موضوع از طریق راندوم های کاهش یافته به عنوان یک موقعیت از حجم سیستم اطلاعات، فضای توزیع نمونه، متغیرهای کنترل و موقعیت های تولید به دست می آید. به منظور کشف رویه ی بهینه ای که اطلاعات سطح-موضوع مورد استفاده قرار می دهد ما انتظار داریم که الگوی پایه ای دوره های چند گانه را پوشش دهد. سناریوهای نمونه مناسب بر طبق تغییر نتایج و به منظور نشان دادن شواهد پشتیبانی عمومیت و نیرومندی الگو شبیه سازی می شوند.

Abstract

Radio frequency identification (RFID) is emerging as the hottest information tracing technology in supply chain management with its inherent ability to reveal item-level product information. Although the beneficial aspects for retailers have been studied in greater detail, RFID tags can be beneficially utilized in a manufacturing context. Unlike a majority of case study-based literature in this area, this paper takes a different perspective by modeling item-level information visibility in general. Specifically, this is accomplished through reduced randomness, as a function of the scale of the information system, the distribution of the sample space, the control variables and the production functions. In order to discover the optimal procedure that utilizes item-level information, we extend the basic model to cover multiple periods. Appropriate example scenarios are simulated accordingly to verify the results and to show evidence supporting the generality and robustness of the model