اطلاعیه

مقاله ترجمه شده راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M123

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده راه‌حل مصالحۀ غیرجبرانی برای انتخاب صفحات دوقطبی الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی (PEMFC) با استفاده از روش ELECTREچهارم

عنوان انگلیسی:

A non-compensatory compromised solution for material selection of bipolar plates for polymer electrolyte membrane fuel cell (PEMFC) using ELECTRE IV

چکیده فارسی:

در این مقاله مصالحه غیرجبرانی در رویکرد تجزیه وتحلیل تصمیم‌گیری در درون بافت و انتخاب مواد از صفحۀ دو قطبی از سلول الکترولیت پلیمر توضیح داده شده است. رویکرد ELECTRE چهارم با استفاده از روابط برون سپاری تعیین کنندۀ بهترین عمل و مصالحۀ قرار دادن مواد احتمالی با توجه به تمام شاخصهای عملکرد از جمله معیار هزینه می‌باشد که این مقاله به بررسی اثر جایگزینی پارامترهای انتخاب اجزاء سازنده (مثلاً پارامترهای طراحی) با شاخص‌های کارایی برای همان مشکل می‌پردازد. این اثر منحصر به فرد، اجزای شاخص عملکرد در تغییر رتبه‌بندی در هر یک از مواد امکان‌پذیر است که در این مطالعه مورد بررسی قرار می‌گیرد در روش ELECTRE  چهام لیست مواد انتخابی از بدترین به بهترین وجه، با توجه به معیارهای انتخاب مواد نشان داده شده است. نتایج به دست آمده نشان دهندۀ توافق خوب با نتایج گزارش شده موجود می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: ELECTRE چهارم، محلول غیرجبرانی، الکترولیت پلیمر غشاء و فرآیندهای غشایی سلول سوختی، انتخاب مواد، صفحۀ دو قطبی.

Abstract

A non-compensatory compromised approach in decision analysis is described within the context of the material selection of the bipolar plate of a polymer electrolyte fuel cell. ELECTRE IV, using embedded outranking relations, has been applied to determine the best compromised possible candidate material, considering all the performance indices including the cost criterion. This study also investigates the effect of replacing components of the selection parameters (i.e. design parameters) with performance indices to solve the same problem. The individual effect of the components of the performance indices on the ranking change in each possible candidate material is studied. It was shown that the ELECTRE IV lists candidate materials from best to worst, taking into account all the material selection criteria. The obtained results show good agreement with available reported results.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.